ASILMAK

Adli nedenlerle, hüküm in­fazı şeklindeki asılmalar dışında, asılmak fiili, intihar amacıyla (bazen de cinayet olarak) başvurulan bir olaydır. Bu du­rumda, ölüm, genellikle boğulmaya bağ­lı olup, boğulma yavaş yavaş olduğun­dan, asılı bulunan kişiye, ipi derhal ke­silerek (bu arada gövdesi aşağıdan des­teklenerek) yapay solunum uygulanma­lıdır. Kalp atımlarını uyarıcı önlemler alınmalı (bkz. Masaj) ve ölümün gerçek­leştiğine veya iyileşmenin başladığına tam kanı getirene kadar, canlandırıcı yöntemlerin uygulanması sürdürülmeli­dir. Adli nedenle asılmalarda, ölüm mekanizması değişiktir. Ölüm ceza­sının uygarlık düzeyi yüksek olan ülke­lerin çoğunda kaldırılmış olmasına rağ­men, bu cezanın gerekliliğine de inanan­lar olduğundan, asılmanın burada yazı­lanın ötesinde tartışmasını ahlakçılara ve siyaset adamlarına bırakmayı uygun görüyoruz.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git