AŞK VE GÜZELLİK

O halde yüz güzelliğinin bir kadının ha­yatta ve bu arada aşk hayatında başarılı olması için kaçınılmaz bir öğe olduğunu sanmak yanlış olur. Tarih gözden geçiri­lecek olursa hiç.de güzel olmayan bir­çok kadının çeşitli meslek alanlarında başarılı oldukları ve aşk hayatında da büyük mutluluklara ulaştıkları görülür. Bir insanın ilk bakışta uyandırdığı izlenimin oluşmasında yüzün büyük önemi vardır. Gerçekten de insanlar hakkında ilk kanıyı, yüzüne bakarak ediniriz. Davranış ve hareketler ancak daha sonra etkili olurlar. Bir kadın için yüz güzelliği, kuşkusuz erkekler için olduğundan çok daha büyük bir önem taşır. Yüz güzelliği kadını gereğinde mutluluklar ülkesine ulaştıran bir pasaporttur. Gerçi buraya ulaşmak için başka_ öğelerin yardımına da ihtiyaç vardır ama, yüz güzelliğinir önemli bir başlangıç olduğu da bir ger­çektir.
Ancak güzellik kavramı üzerinde de durmak gerekir. Güzellik, sınırları ke­sinlikle belirlenmiş bir kavram değildir. Yüzünün ve vücudunun hatları son de­rece uyumlu olduğu halde, davranışları ve konuşmaiarıyle çevresinde olumlu bir izlenim uyandırmayan kadınların sa­yısı hiç de az değildir. Bu gibi kadınlar kısa bir süre sonra çevreleri için sıkıcı olmaya başlarlar. Buna karşılık öyle ka­dınlar vardır ki, dış görünüşleri hiç de klasik güzellik ölçülerine uymadığı hal­de, davranışları, konuşmaları, kültürle­riyle her gittikleri yerde ilgiyi üzerlerin­de toplarlar. Hatta çirkin oldukları söy­lenebilecek bu kadınlar, birçok güzel kadının başaramadığını havalarıyle elde etmeyi bilirler.
Günümüz kadın sinema ve tiyatro oyuncularını gözünüzün önünden geçi­recek olarsanız, en başarılı oyuncuların mutlaka en güzel olmadığını görürsü­nüz. Başarılı oyuncular içinde güzellik kurallarına uygun bir dış görünüşe sahip olanlar da bulunmak^ birlikte, aslında başarı salt güzelliğin değil, buna eklen­mesini bildikler^, öbür öğelerin sonucu­dur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git