ASTIMIN BELİRTİLERİ

Genellikle geceleri ge­len, solunum güçlüğü nöbetleri. Hasta, oturmak gereğini duyar ve nöbet kısa veya uzun süreli olabilir. Solunum zorluğu arttıkça, öksürük krizleri de beli­rir ve hastayı çok rahatsız eder. Çocuk­lar nöbet sırasında kusabilirler. Hastada dikkati çeken, sesli solunum, öksürük ve endişe halidir.
Geceleri soluk alma güçlüğüne neden olan diğer bir durum, kalp yetmezliği­dir.
Tedavi: Akut bir nöbette, akciğer so­luk borularını genişletici bir ilaç kulla­nılır. Efedrin ve izoprenalin, bu tür ilaç­ların en iyi tamnanlarındandır. Efedrin, tablet şeklinde, izoprenalin ise aerosol şeklinde kullanılır. İzoprenalinin etkisini uzatmak amacıyla, bunu bazen atropin­le birlikte verirler. Çok şiddetli bir nö­bette, adrenalin zerki gerekebilir. Kul­lanılacak ilaç vakit geçirilmeden alınma­lıdır; hattâ nöbet başlamadan, hasta, ön belirtileri sezer sezmez ilacını kullanma­lıdır. Gece gelen nöbetleri önlemek için, yatmadan bir saat önce promethazine hydrochloride (Phenergan) kullanmak uygun olabilir. Hastanın duyarlı olduğu etken tanınıyorsa, desensitizasyon dene­bilir, (bkz. Allerji). Nöbetler, daha fazla ruhsal gerilime bağlıysa, psikiyatrik te­davi etkili olabilir. Kronik vakalarda te­davi daha zordur. Burada, nöbetle gelen astımda olduğundan çok, enfeksiyon önemli rol oynar ve tedavi amacı daima aynı olmakla beraber (soluk yollarının açık tutulması), bronşları genişleten ilaç­lar, kronik bir enfeksiyonun yıkımından sonra daha az etkili olabildiklerinden,

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git