DİŞLER

İnsanda, her bir çenede 16’şar olmak üzere, 32 kalıcı diş vardır. Bun­lar, çenenin her iki yarısında da şu sı­rayı izlerler: 2 kesici, 1 köpek, 2 küçük azı, 3 azıdişi. Kesiciler, adları üstünde, kesmeye yararlar. Özellikle et yiyen hay­vanlarda gelişmiş olan köpekdişleri, yırt­mak, parçalamak içindir. Küçük azılar ve azıların görevi de, öğütmektir. Bir dişin en dış tabakası, kalsiyum fosfat,fosfat, kalsiyum karbonat ve kalsiyum fluorür’den ibaret sert bir mad­de olan mine’den yapılmıştır. Dişin ge­risi de aynen mine’yi oluşturan madde­lerden yapılmıştır, ama daha yumuşak­tır ve derttin adını alır. Bu son kısım içinde, mine ile merkezdeki dişözü ara­sındaki bağlantıyı sağlayan ufak kanal­lar bulunur. Dişözünde, kan damarları ve sinir dokusu vardır. Kesiciler, kö-pekdişi ve genellikle birinci ufak azılar­da, dişin bir kökü vardır. İkinci ufak azılarda diş iki köklüdür, üstçene azı­dişleri ise 3 köklüdürler. Buna karşılık, altçene azıdişlerinin ikişer kökü vardır. Kalıcı dişlerden önce bulunan sütdişleri, daha az sayıda, daha ufak, daha beyaz ve şekilleri kalıcılarınkinden farklı olan dişlerdir. Kalıcı dişler, 5-20’nci yaşlar arasında çıkar. En son çıkan ve en ufak azıdişi “akıl dişi” adını alır.Sütdişleri:Orta kesiciler i Yan kesiciler ve 20 diş ■) birinci azıdişleri Köpekdişleri İkinci azıdişleriKalıcı dişler:Birinci azıdişleri Orta kesiciler Yan kesiciler Birinci küçük azıdişleri İkinci küçük azıdişleri Köpekdişleri İkinci azıdişleri Üçüncü azıdişleri

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git