Döküntü

Deride, geçici olarak orta­ya çıkan yeni oluşumlar ya da renk değişimidir ve genellikle enfeksiyöz, ateşli bir hastalıkta belirir. Çocuklarda görülen çeşitli döküntü tiplerinin tanıtıcı özellik­leri şunlardır:

Kızamık: Deride döküntü ortaya çıkma­dan önce, ağız içinde beyaz lekeler be­lirir (Koplik lekeleri). Deri döküntüsü, ufak kırmızı noktalar halinde, kulakla­rın arkası, alından başlayarak yüze ve aşağı gövdeye yayılır. Döküntü 2 gün içinde tam özelliğini kazanır. Zamanla, döküntünün rengi koyulaşır, noktalar ka­bartı halini alır ve birleşerek kabarık kitleler yaparlar. Bütün olay 1 hafta ka­dar sürer.

Suçiçeği: Döküntü, vücutta başlar ve özellikle gövdenin giyim altında kalan bölümlerinde belirgindir. Yassı, ufak noktalar halinde başlar, bunlar sivilceleşir, içleri cerahat dolar, patlar ve ka­buklanır. Döküntü çok kaşıntılıdır ve 1 hafta kadar sürer; ufak topluluklar ha­linde belirir ve 1 günde yassı nokta ha­linde sivilceye dönüşür.

Çiçek: Döküntüden önce, deri içinde  ufak kanamalar olabilir veya gövdede genel bir kızarıklık olur. Yaklaşık ola­rak hastalığın 3’üncü günü beliren asıl döküntünün yayılması, suçiçeğinin yayıl­ma yönünün tam tersidir: Önce alın ve yüzde, sonra eller ve bileklerde, daha sonra da ayak ve bacaklarda belirir. Dö­küntünün en belirli olduğu yerler, giyim eşyasıyla kaplanmayan bölgelerdir ve do­layısıyla, vücutta döküntü seyrektir. Baş­langıçta pembe olan döküntü, ufak yas­sı noktalardan oluşur. Bunlar, sırayla: 1 gün sonra sivilceleşir, 2 gün sonra çıbanlaşır, içleri cerahat dolar ve yakla­şık 1 hafta sonra kabuklanır. Kabuklar birkaç hafta kalır. Döküntünün her yeri, aynı zamanda, aynı değişiklikleri gösterir. Bununla birlikte, önceden aşılanmış bazı kişilerde yarı bağışıklık oluşmuşsa da, döküntünün özelliği değişik olup, suçiçeğini andırır ve daha hafif seyreder.

Kızıl: Hastalığın 2’nci gününde, kırmı­zı, yassı, düzensiz kenarlı nokta ya da lekeler belirmekte ve bunlar, 1 hafta ka­dar kalmaktadır. Ağız çevresinde bulun­mayan döküntüye, özellikle dirsek, ka­sık, koltuk altı gibi vücudun kıvrımlı bölgelerinde rastlanır. Dilde bir dizi özel­lik gösteren değişiklikler olur. Başlan­gıçta, beyaz bir örtüyle örtülüdür, sonra bu beyazlık ortadan kalkar ve dil papillaları büyüyerek, yer yer kalmış be­yazlıkların arasında çıkıntılar yapar ve böylece dil, hem çileği andıran bir gö­rünüm kazanır. Beyazlığın tamamen yok olması sonucu ise, kızaran dil, olmuş çilek görünümündedir. Dildeki bu değiş­meler 4 gün sürer. Hastalığın şiddetli seyrettiği vakalarda, dilin kızarmasından 1-2 gün sonra, kırmızı deri dökülmeye başlar.

Kızamıkçık: Yüzde başlayıp gövdeye ya­yılan ve 2 gün kadar süren ufak kırmızı noktacıklar görülür. Bu noktalar birleş­mez, ağızda da beyaz lekeler yoktur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git