BAYILMA (Senkop)

Beynin, geçici ola­rak kanlanmasının azalması sonucu, kısa süren ani bilinç kaybına verilen addır. Bu tanıma göre, bayılmaya neden ola­bilen olaylar, serebral (beyin içi) kan dolaşımında basınç azaltan olaylardır. Çok sıcak banyolar, uzun süre kımılda­madan ayakta durmak (askeri geçit tö­renlerinde olduğu gibi), uzun bir zaman yatakta kaldıktan sonra, ilk defa ayağa kalkınca, fazla miktarda alkol veya tü­tün kullanılması, başa gelen darbeler veya karında “plexus solaris” bölgesi­ne, yani göbek hizasının biraz üstüne rastlayan darbeler (ki, bu son şekilde, bayılma şokla sonuçlanabilir), sinirli kimselerin heyecanlanması vb. gibi olay­lar, beyin içi kan basıncını azaltan ne­denlerdendir. Çok ender olarak, kalp hastalıklarında (kalp bloku ve oriküler flatter’de) ağır anemilerde, kan basıncı­nın normalin çok altına düştüğü haller­de de bayılma görülebilir. Bununla bir­likte, sağlıklı normal bir kişinin bayıl­ması çoğunluk sinirseldir veya uzun süreayakta durmasından ötürüdür. Bu, du­ruşa bağlı bayılmalara genellikle geçit törenlerinde, uzun süre ayakta duran as­kerlerde rastlanmasının nedeni, kımılda­madan durulurken, bacak kaslarının ha­reketsiz olması ve bundan ötürü, kanın kalbe dönüşüne, vücut alt bölüm kas­larının yardım etmemesidir. Böylelikle kan, bacaklar ve gövdenin aşağı bölge­lerindeki toplardamarlarda birikir ve be­yin dokusunun kanlanması yetersiz olur. Uzun süre ayakta durmanın gerektirdiği hallerde, kişinin durduğu yerde bacak kaslarını kasıp gevşetmesi uygun bir ön­lemdir, fakat fazla ayakta durmuş bir kimsede bayılmanın başlamak üzere ol­duğuna işaret eden, renk solması, hızlı ve zayıf nabız, çökecekmiş duygusu, so­ğuk terleme, görme ve işitmede azalma gibi belirtiler başgösterirse, o kişi hemen yatırılmalı veya oturtulup, başı iki diz arasından aşağı sarkıtılmalıdır. Bayılma olduğu hallerde, bayılan, hemen yatırı­lıp, üzerindeki sıkı olan giyim eşyaları gevşetilmelidir. Bayılma nöbetlerinin sık tekrarlandığı hallerde, tedavisi için dok­tora başvurmak gerekir. Diğer çeşit bi­linç kaybı vakalarında da olduğu gibi, bayılmış bir kimseye herhangi bir şey içirilmemelidir. Ancak, doktor uygun gördüğü veya hasta ayılmaya başladığı takdirde, konyak içirilebilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git