BİLİNÇ KAYBI (Şuur kaybı)

Bütün bilinç kaybı vakalarında, yapılacak ilk ve en önemli iş: Solunum yollarının açık olmasını sağlamaktır. Bilincini kaybet­miş kişinin dili, solunum yollarını tıka-maktaysa, ağzının içine parmaklarımızı sokarak, dili öne doğru çekiniz. Solu­num tıkanması belirtileri varsa, parmak­larımızla boğazında bir engel olup ol­madığını inceleyiniz. Bu basit önlemler, yaşam kurtarıcıdır. Solunum yolları açık­sa, hastayı yüzükoyun yatırıp, başını bir yana çevirerek, dilinin dışarı sarkmasını ve kusmukla salgıların ağzından dışarı akmasını sağlayınız. Hastanın durumu, yüzükoyun yatırılmaya elverişli değilse, altçene açısından, altçeneyi öne çekip, dilin öne gelmesini sağlayın. Altçene önde ve mümkünse, baş yana dönük tutul­malıdır. Bilincini kaybetmiş ve yaralan­mış birini taşımak gerekiyorsa, yaralan­manın türü bilinmediği sürece, kişiyi bü­tün halinde, durumunu değiştirmeden naklediniz. En iyi önlem, uzman yardı­mı gelene kadar, yaralıyı bulunduğu yer­de tutmaktır. Bilincini kaybetmiş kişiye katiyen bir şey içirmeyin; sıvıyı akciğer­lerine akıtabilirsiniz. Yaralanmanın eş­lik etmediği bilinç kaybı vakalarında, hastanın ceplerinde şeker hastalığı ilaç­ları ya da şeker arayın. Sara vakaları daha korkutucu ve etkileyici bir görü­nümde olmakla birlikte, daha az tehli­kelidir.
Burada alınacak önlem, solunum yol­larının açık tutulması ve hastanın ya,-ralanmasının önlenmesidir. Bütün vaka­larda, önce de belirtildiği gibi, solunum yolları açık tutulmalı ve hasta, ılık bir ortamda tutulmalıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git