BÖBREK İLTİHABI (Nefrit)

Kelime anlamı olarak, nefrit, böbreğin iltihabı demektir, fakat bu sınıflandırmaya giren hastalıkların nedenleri iltihap olmayabi­lir.
Nefritin bir benzeri de, Bright hastalığı’dır, çünkü Bright (1789-1858) busınıflandırmaya girebilecek çeşitli örnek­ler anlatmıştır.
Burada kullanılacak olan bir sınıflan­dırmaya göre, böbrek hastalıkları, akut nefrit, kronik nefrit ve nefrotik sendrom olarak ayrılmaktadır. Akut nefrit: 1. Akut glomerulonefrit. Nedeni: Bu hastalık, eskiden kızıl hastalığına neden olan hemolitik strep­tokok mikrobu enfeksiyonlarından son­ra ortaya çıkabilirdi. Günümüzde anti­biyotiklerin uygun ve vakitli kullanıl­maları sonucu, bu mikrop sadece boğaz ağrısı ve iltihabına neden olmaktadır. Böyle bir boğaz hastalığından bir iki hafta sonra, böbrek glomerüllerinde an­tijen ve antikor bileşimlerinin birikme­sinden ötürü akut nefrit belirtileri orta­ya çıkmaktadır.
Belirtileri: Kanlı idrar, yüz ve ba­cakların şişmesi, ense ve baş ağrısı, kan basıncının yükselmesidir. Hastalık iler­ledikçe, hastada nefes darlığı, öksürük ve bazen bulantı ve kusma görülür. İd­rar yapımı azalmıştır. Tedavi: Hasta yatırılır ve tuzsuz di­yet verilir. Sıvı ve. protein alımı da azaltılır. Bir hafta, on gün sonra, idrar mik­tarı normalleşir ve hasta kendini daha iyi hissetmeye başlar. Hastanın hafif va­kalarda iki üç hafta daha, ağırlarında ise daha da uzun yatakta kalması ge­rekir.
2. Tekrarlayan hematüri: Oğlan çocuk­ları ve erişkin erkeklerde, bazen kuv­vetli idman sonrası veya burun-boğaz enfeksiyonu sırasında idrarlarının kan­lı olduğu ve protein kapsadığı görülür ve bu durum tekrarlayabilir. Önemsen­meyen bu özellik, ileride kronik nefrite yol açabilir. Dolayısıyla idrar yollarında taş veya kum olmadığı belirlense bile herhangi bir kanamada nefrit olasılığı düşünülmelidir.
3. Anafilaktoid purpura: Çocuklarda, he­molitik streptokok enfeksiyonları sonra­sı deride kırmızılık, eklem şişkinlikleri ve özellikle bacak eklemlerinde şişme­ler görülebilir. Bazen, karm ağrısı, kus­ma ve kanlı idrar da bu duruma eşlik eder. Genellikle, kendiliğinden düzelebilen bu durum, bazen de kronik nef­rite dönüşebilir.4. Radyasyon nefriti: Bu durumda, böb­rekteki yıkım, ne antikor-antijen bileşi­mi birikmesinden, ne de anafilaktik pur-pura’da sanıldığı gibi hipersensitivifeden ileri gelmektedir. Buradaki yıkıcı ajan, X-ışmlarıdır. Günümüzde pek rastlan­mayan bu olaya, eskiden nedeni bilin­mezken rastlanmaktaydı. Nefrit belirti­leri, radyasyona maruz kaldıktan altı ay – bir yıl sonra ortaya çıkmakta ve akut nefriti andırmaktadır. Bazı vakalar, akut devreden geçmeksizin, kronik nefrite dö­nüşebilir.
5. Poliarteritis nodosa da böbreği yıka-bilen bir hastalıktır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git