Boyayıcı maddeler

Saçlarınızı simsiyahsa platin rengine bo yamayın; önce hafif, geçici etkisi olan bir madde kullanarak işe başlayın, so­nuç hoşunuza giderse, etkisi daha uzun süren bir boya yaptırın. Renkli şampuanların etkisi geçici olup, ancak birkaç gün dayanmaktadır. Saçlar şampuanla yıkandıktan sonra bir fırçay­la sürülen bu tür maddelerle saçın doğal rengi hafifçe değiştirilir. Bu maddeler:
* Doğal saç rengini veya iki boyama arasında bozulan saç rengini canlandır­mak;
* Bazı saç tutamlarının rengi açılarak elde edilen kızıl veya sarı tonları veya yeni boyanan bir saç rengindeki hataları düzeltmek;
* Havanın veya güneşin etkisiyle açı­lan saçları, doğal renklerine döndürmek için;
* Beyaz saçları sarartmak veya grimsi yapmak;saç yıkandıktan sonra da kalan bir mad­dedir. Bu madde saçın köküne kadar iş-ieyebilir. Saça doğal veya yapay akisler vererek, doğal rengini canlandırır. Bu madde, beyaz saçların %40-50’sini örte­rek, sarılığını alır, gri bir renk verir. Saçın tümünü boyayarak doğal rengi de ğiştirilir ya da beyazlar kapatılır. Boya ile, saçın rengi üç ton kadar açılabilir. Saç boyaları altmış ayrı renkte olduğu gi bi, bu renkler birbirleriyle karıştırılarak, başka renkler de elde edilebilir. Lümineks ve renkli şampuanla saç boya ma evde de yapılabilir. Boyayıcı şampu­anla boyama biraz el yatkınlığı ister. Saç boyasıyla boyamayı bir berbere yap tırmak doğru olur. Saç rengini açıcı mad deler, pigmentleri okside ederek etki ya parlar
gibi çeşitli amaçlarla kullanılırlar. Lümineks, etkisi beş, altı hafta süren ve

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git