BOYUN BAKIMI

Bir kadının yaşını tahmin etmek için yü­zünü değil, boynunu incelemek yeterli­dir. Yüz, genellikle makyajlı olduğu için yeteri kadar fikir vermez. Yuvarlak, gerdansız ve çene altında kırışık bulunma­yan bir boyun gençliğin habercisidir. Bazı kadınların boynunda kolye biçimin de çizgiler göze çarpar. Venüs kolyesiadı verilen bu çizgiler Daşı yanlış bir bi­çimde tutmanın sonucudur. İnce uzun ve esnek bir boyuna sahip olan kadınlar doğuştan şanslı sayılabilir­ler. Çünkü anatomik yapının değişmesi çok zordur. Buna karşılık boyun derisi çeşitli yollarla daha güzel bir görünüş kazanabilir. Ayrıca bir takım jimnastik hareketleri boyuna esneklik ve tazelik kazandırabilir.Günümüz güzellik ölçüleri, canlı bir ba­kış, uyumlu ölçüler, çekici bir gülüş ve esnek bir yürüyüş gerektirmektedir. Bun lara başın omuzlar üzerinde zarif bir bi­çimde taşınmasını da ekleyebiliriz. Gü­zel bir boyun kendisini taşıyan gövdeye uyarsa değeri daha da artar. Kız çocuk­larına küçük yaştan başlayarak düzgün yürümenin ve başı düzgün bir biçimde tutmanın önemi benimsetilirse, ileride boyunlarının güzelliğinden daha başarı­lı bir biçimde yararlanırlar. Boyun güzelliğinde en önemli etken gövdenin duruşudur, örneğin kambur durmak yüze çökmüş bir ifade verir ve gerdan oluşmasına yol açar. Boyunların dan hoşnut olmayan kadınlara ise söyle­necek tek şey güzellik uzmanı Bernand Aubry’nin şu sözünü hatırdan çıkarma­malarıdır: “Çirkin kadın yoktur, kendisi­ni tanımayan kadın vardır.” Boynun iş­levi kafayı taşımak ve onu gövdeye bağ­lamaktır. Bu bağlantıyı başarılı bir biçimde sağlamada kadının da rolü var­dır.Boyun dış etkenlere yüzden daha az da­yanıklıdır. Bundan ötürü yukarda da be­lirttiğimiz gibi sahibinin yaşını, hatta el­lerden bile daha kolaylıkla açığa vurur. Boynun yıpranmış ve yorgun bir görü­nüm kazanması âdetten kesilmenin (menopoz) ilk habercisidir. Bu nedenle boyun özel bir bakım ister. Bunun için de bu bölgedeki kasların canlılığını ko­rumak ve deriye özen göstermek gere­kir.Boyun derisi hiçbir zaman kurumamalı, yumuşak ve esnek kalmalıdır. Bakım özellikle boyun için hazırlanmış krem­lerden yararlanarak yapılır. Bu çeşit kremler sadece dokuları beslemekle ye­tinmez aynı zamanda ölü hücreleri de yok ederler. Ayrıca kırışıklıkların oluşu­muna engel olarlar, var olan kırışıklıkla­rı da azaltırlar.Bu işe elverişli kremi seçmeden önce ne çeşit bir deriye sahip olduğunuzu öğren meniz gerekir. Örneğin bazı deriler hay­vanlardan elde edilen maddeleri soğur-mazlar. Bazı deriler ise hayvansal köken li maddeleri çok kolay soğururlar. Buna ilişkin olarak İsviçreli estetik uzmanı Lydia Dainow derileri etçil ve otcul diye sınıflandırır. Daha çok sarışınlarda görü len ince ve derin kırışıklı etçil derilerinbakımı için lanolinli ve vizon yağlı kremler salık verilir. Otcul olarak nite­lendirilen yağlı ve kalın derilere ise bit­kisel kaynaklı kremler iyi gelir. Bu krem­ler deriye tazelik kazandırır ve yağ salgı­lanmasını düzenlerler.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git