DIGITAL (Dijital)

Digitalis purpurea (yüksükotu) bitkisinin yaprağının özsu­yu olup, kalp hastalıkları tedavisinde kullanılır. Bu maddenin etkisi yüzyıllar­ca öncesinden bilinmekteydi ve dijital hâlâ, zayıflamakta olan kalp kasının ça­lışmasını düzeltebilecek en etkili ilaçtır. DijitaPin kendisi kurutulmuş yapraktan elde edilen bir bileşimdir ve bu ilacın çeşitli miktarları birçok değişik bileşim­lerde kullanılır. Böylelikle, bu aktif mad­deyi kapsayan, değişik kuvvette, çeşitli ilaç vardır. Bu ilaçlar; digoxin, digitoxinve lanatoside’dir (cedilanide). Auabain ve strophantin’in kimyasal formülleri ay­nı olmakla birlikte, bunlar, başka bitki­lerden elde edilir. Digoxin, bunlardan en fazla kullanılanıdır ve diğerleri gibi, kalp kasını etkiler: Kasın kasılma gücü ar­tar, kasılma hızı yavaşlayıp kasılmala­rın daha etkili olması sağlanır. Başlan­gıçta, bu ilaç, ağızdan yüksek dozlarda (örneğin, iki gün süreyle, 6 saatte bir 0,5 mg.) verilir. Bundan sonra bu doz günde 0,5-0,75 mg.’a düşürülür. Digoxin’ in etkili dozu, toksik dozuna çok yakın olduğundan, toksit etkilerinin bilinmesin­de yarar vardır: Bunlar, iştah kaybı, bulantı ve kusma, baş ağrısı, yavaş, dü­zensiz nabızdır. Bu toksik belirtiler or­taya çıkarsa, digbxin’e bir süre ara ve­rilir ve hastaya potasyum klorür tablet­leri yutturulur. Bu toksik durumda et­kili olan diğer bir ilaç, propranolol’dur (Inderal), nabız düzensizliklerini yok edebilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git