FİBROKİSTİK HASTALIK

FİBROKİSTİK HASTALIK. Araların­da kistik boşluklar bulunan bağdokunun aşırı büyümesi şeklinde beliren bir has­talıktır. Pankreas’ın fibrokistik hastalığı, karışık kalıtsal bir durumdur ve hasta­daki diğer anormallikler bu duruma eş­lik eder. Hastalık, karaciğeri de tutar. En kötüsü, hastada devamlı olarak ak­ciğerin stafilokok enfeksiyonu görülür ve hastanın düzenli olarak antibiyotik kul­lanması gerekir; buna rağmen, durum pek düzelemez. Çünkü genellikle, stafi-lokoklar, kullanılan her antibiyotiğe kar­şı direnç kazanır. Vakaların çoğunda, çocukluk çağında hasta, akciğer enfek­siyonundan ölür. Yaşayabilenler ise, ge­nellikle buluğ çağında akciğer enfeksi­yonundan ötürü beliren kalp yetmezli­ğinden ölür. Kemikteki fibrokistik hastalık lokalize (yerleşmiş) ve genel olmak üzere iki şe­kilde belirir. Lokalize sekile eşlik eden diğer anormallikler yoktur. Buna kar­şılık, genel şekil, paratiroid bezlerin (bkz. Paratroid Hormonu) aşırı çalışması so­nucu belirir. Tahmin edileceği gibi, ke­mikler bu durumda çok çabuk kırılabi­lir. Ayrıca, kalsiyum dengesinin bozul­ması sonucu, böbrek taşlan oluşur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git