GASTROSTOMİ

GASTROSTOMİ. Midenin, karın dış du­varına açılması ameliyatıdır. Buna, ye­mek borusunun tümör veya benzeri bir engelle tıkalı olduğu hallerde başvuru­lur. Geçmişte, evlerde kireçkaymağı, kostik soda, mineral asitler gibi tehli­keli yakıcı zehirlerin kullanıldığı devir­lerde, bu maddelerin yanlışlıkla ya da intihar amacıyla yutulmasına sık rastlan­dığından, hastanın yiyecek alabilmesi ancak gastrostomi ameliyatıyla mümkün olurdu. Günümüzde, gerek bu gibi mad­delerin kullanılmasının azalması, gerek­se ilerlemiş cerrahi teknik sonucu ösofa-gektomi ameliyatının mümkün olması so­nucu, gastrostomi sık yapılan bir mü­dahale değildir. Ösofagektomide, yemek borusunun yıkıma uğramış veya hasta bölümü çıkartılıp, organın devamlılığı sağlanabilmektedir. Gastrostomi, halen tümörlerin tedavisinde yararlıdır, çünkü geçici olarak tümörlü bölge üzerinden bir kısa devre yapılıp, bu bölgeye şid­detli ışın uygulanması sağlanabilmekte­dir. Bundan sonra tümör çıkartılıp, gas­trostomi kapatılır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git