Gebelik Testleri, Gebeliğin Varlığını Anlamak İçin Yapılan Testler

Gebeliğin erken teşhisi için gebe kadın plasentasının salgıladığı koryon gonadotrop hormonun idrarda aranması yoluna gi­dilmiştir. Bu hormonun varlığını anlamak için de biyolojik hayvan deneyleri veya immunoşimik testler kullanılır. Bu amaçla beklenen âdet günü bir hafta geçtiğinde gebe oldu­ğundan şüphe edilen kadının sabah ilk idrarı temiz bir kaba alınarak laboratuara gönderilir.  Biyolojik gebelik testlerinden Ascheim -Zondek reaksiyonu eskiden çok kullanılan ve dişi farelerde yapılan hassas bir deney­dir. Ancak pahalı olması ve sonucun 3-4 gün içinde alınabilmesi dolayısıyla bugün pek kullanılmaz. Erkek kurbağalarla yapı­lan Galli-Mainini testi ile sonuç iki saat içinde alınabilir. Gebe kadın idrarının kur­bağanın sırtındaki lenf kesesi içine enjekte edilmesinden sonra kurbağa kloakasında kurbağa sperminin görülmesi gebe­liğin varlığına işaret sayılır. Kurbağa testi % 80-90 doğru netice verir. Dişi tavşanlara zerkedilen gebe idrarının bu hayvanlarda yumurtlama meydana ge­tirmesi esasına dayanan Friedman testi de ancak 48 saat sonra sonuç veren pahalı testlerdendir. Günümüzde immünolojik testler biyolojik testlerden daha çok kullanılmaktadır. Bu gebelik testlerinde insan plasentasından elde edilen özel antikorlar (HCG antikor­ları) kullanılır. Gebe olduğu sanılan kadının idrarında bulunacak antijenik etkili kofyon gonadotropin hormon ile bu test materyeli arasında meydana gelecek antijen antikor ilişkisinden yararlanılır.Bu amaçla hazırlanmış test reaktifleri (Pregnosticon, Planotest, Denco, Planosec vb.) ile lam üzerine konan iki damla idrar karıştırılır. Aglutinasyonun meydana gelip gelmediğine göre gebeliğin var olup olma­dığına 2 saat veya 2 dakika içinde karar verilir. İdrarla yapılan bazı testlerde (planosec) gebelik iki dakika içinde teşhis edilebilir Bu yöntemde aglütinasyon görülmediğinden, gebelik var demektir.

1. Bir damla idrar damlatıp karıştırınız.
2. Bir damla arı su damlatıp karıştırınız.
3. Tümünü karıştırıp iki dakika sonra sonucu
okuyunuz. 4. ( + ) Aglütinasyon yok, pozitif, gebe.
5. (—) Aglütinasyon var, negatif, gebelik yok.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git