GLOMERÜLONEFRİT Nedeni

GLOMERÜLONEFRİT Nedeni: Hastalık, genellikle, boğaz, deri veya yanıkların hemolitik strepto­kok enfeksiyonlarını izleyerek ortaya çı­kar. Kızıl ile bu hastalığın ilişkisi oldu­ğu da bilinmektedir. Bu hastalıktaki baş­lıca olay, glomerüllerde oluşan bir an-tijen-antikor reaksiyonu sonucu, glome-rül fonksiyonunun bozulması ve tuz, su, azotlu maddelerin vücuttan atılmaması, dolayısıyla da, kan dolaşımındaki yükün artıp, ödem (kol ve bacakların şişmesi) oluşmasıdır.
Belirtileri: İdrarda kan bulunma­sı, bel ve baş ağrısı, bacaklar veya yü­zün şişmesidir. Vakaların çoğunda, ya­kın geçmişte boğaz iltihabı vardır ve hafif bir ateş olabilir. Hastada bulantı ve kusma görülebilir ve hastalık ilerle- dikçe, idrar yoğunluğu artar, ödem git­tikçe belirli bir hal alır, baş ağrısı ar­tar ve akciğer ödeminden ötürü öksü­rük ve solunum darlığı da belirebilir. Hastalığın akut devresi, genellikle iki hafta kadar sürer.
Tedavi: Yatakta dinlenme ve boğaz­daki iltihabın tam geçmemiş olması ola­sılığına karşı ve ödemli akciğerleri en­feksiyondan korumak amacıyla, penisilin kullanılmasıdır. Hastanın su alımı azal­tılmalı ve tuzsuz besinler verilmelidir. Hastamn alabileceği sıvı miktarı, çıkan sıvı miktarıyla ayarlanır: Bir önceki gün çıkartılan sıvı miktarına, yaklaşık ola­rak yarım litre eklenip, hastanın o gün alacağı sıvı miktarı hesaplanır. Kan ba­sıncının yükselmesi, kalp yetmezliği, ve­ya akciğer ödemi gibi komplikasyonlar, belirdikçe tedavi edilir: Bu komplikas­yonlar, günümüzde, hastadan kan alın­masını gerektirebilecek birkaç durum olarak kabul edilir. Hasta, normal idrar çıkarmasının başlamasından sonra, iki hafta kadar daha yatakta tutulur ve bu dönemden sonra dahi durumun iyi ve dikkatli izlenmesi gerekir, çünkü vaka­ların çoğu, tam olarak iyileşmekteyse de, bazılanmn idrarında alyuvarların çıkma­sı ve idrar protein testlerinin pozitif ol­ması sürebilir ve bu grup hastada du­rum, iyi ve uygun tedavi edilmezse, böb­rek yetmezliğiyle sonlanabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git