GÖZE KAÇAN YABANCI CİSİMLER

Bütün göz yaralanmalan potansiyel olarak ciddi olaylardır. Çünkü göze kaçan cisimler göz küresini delebilir ve iç hasarlarla ve muhtemel enfeksiyonlarla sonuçlanabilir.
Gözde en çok rastlanan yabancı cisimler, toz, kum ya da kirpiktir. Göz küresinin dış yüzeyine yapışarak ya da gözkapağının altına yerleşerek (normal olarak üst kapağa) rahatsızlığa ve iltihaplanmaya yol açarlar. Çoğu durumda bunlar kolaylıkla çıkarılabilirler. Bununla birlikte, gözün renkli kısmının (gözbebeği ve iris) üzerinde bulunan ya da göz küresine batmış olan cisimleri çıkarmaya kalkışmayınız. Bu durumlarda hemen tıbbi yardım isteyiniz.Belirtiler:■ Kazazedenin gözü ağnr ve kaşmir.
■ Görüşü zayıflamış olabilir.
■ Etkilenen gözde sulanma.
■ Kazazedenin gözü kızarmıştır.
İlk yardım ve tedavi:Cismi yavaşça alınız. Başaramazsanız, kazazedeyi hastaneye kaldınnız.
■ Kazazedeye gözünü o\Tişturmamasını öğütleyiniz.
■ Kazazedeyi yüzü ışığa dönük olarak bir sandalyeye oturtup geriye yaslanmasını söyleyiniz.
■ Kazazedenin arkasına geçiniz. Bir elinizle çenesini tutup öbür elinizin başparmağı ile işaret parmağını kullanarak etkilenen gözün kapaklarını açınız. Kazazededen sağa sola, \Tikan aşağı bakmasını isteyiniz, böylece gözün her tarafını iyice inceleyebilirsiniz.
■ Eğer yabancı cismi görebilirseniz steril su eriyiği ve göz banyosuyla yıkayınız. Eğer bunlan bulamazsanız gözü musluk smaıyla yıkayınız. Başı, hasarlı göz tarafına eğiniz ki su, sağlam göze gelmeden akıp gitsin; suyu bir sürahiyle dökünüz ya da kazazedenin başını musluğun altına sokunuz.
■ Bu başarılı olmazsa ya da su yoksa ve yabancı cisim göze batmış değilse, yabancı cismi ıslak bir süngerle ya da ıslatılmış temiz bir mendille çıkannız.
■ Eğer yabancı cisim üst kapağın altındaysa, kazazededen, aşağı bakmasını isteyiniz. Kirpiklerden tutarak üst kapağı, alt kapağın üstüne doğru dışa ve aşağı çekiniz. Eğer alt kapağın kirpikleri yabancı cismi süpürüp çıkaramazsa kazazedenin su altında gözünü açıp kapattırarak yabancı cismin dışan sürüklenmesini sağlayınız.
■ Yabancı cismi çıkaramazsanız, etkilenen gözü bir göz tamponuyla ya da bir gazlı bezle kapatınız. Hafifçe üzerini sararak tıbbi yardım isteyiniz.
■ Eğer yabancı cisim gözün renkli bölümü üzerindeyse ya da göz küresine batmış veya yapışmışsa çıkarmaya çalışmayınız. Kazazedeye, gözünü hareket ettirmemesini söyleyiniz. Bir göz tamponuyla kapatınız.
■ Gerekirse iki gözü birden örterek göz hareketini önleyiniz. Hastaneye kaldınnız.Eğer yabancı cismi görebilirseniz steril su eriyiği ve göz banyosuyla yıkayınız. Eğer bunları bulamazsanız gözü musluk suyuyla yıkayınız. Başı, hasarlı göz tarafına eğiniz ki; su sağlam göze gelmeden akıp gitsin; suyu bir sürahiyle dökünüz ya da kazazedenin başını musluğun altına sokunuz.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git