GRİP VE SARS

Üst solunum yollarında görülen hastalıkların büyük bir bölümü virüsler tarafından oluşturulur. Virüsler sayıca çok fazladır. Örnek vermek gerekirse, 5 virüs ailesine ait yaklaşık 200 kadar virüs insanlarda üst solunum yollan hastalıklanna yol acarlar. Genel olarak bu virüslerin neden olduklan hastalık tablosuna “soğuk algınlığı” adı verilir. Ancak, değinilen etkenlerden bir tanesi, yani grip veya influenza virüsü, özel ve ağır bir hastalık tablosu olan grip hastalığına yol açar.S oğuk algınlığı ve grip virüsleri, insanlara başlıca 2 yol ile bulaşırlar:
Bunlardan birincisi “damlacık enfeksiyonu” adını verdiğimiz yoldur. Toplum içindeki bulaşlarda en çok bu yol ile insanların hastalık etkenlerine maruz kaldıklarını görmekteyiz. Damlacık enfeksiyonu tipindeki bulaş şeklinde, virüs kaynağı, başta burun olmak üzere, hasta insanların üst solunum yollandır. Bu kişilerin boğaz ve burun salgılarında bulunan virüsler, konuşma, nefes alıp-verme, özellikle de öksürme ve aksırma sırasında çevreye yayıklar. Bu şekilde havaya geçen ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan damlacıklar, taşımakta olduklan virüsleri sağlam kişilere bulaştırırlar. Hastalık etkenlerini taşıyan bu damlacıkların önemli bir özelliği; kapalı ortamlarda (örn.; tiyatro, sinema salonlan, dershane) yaklaşık 3 saat kadar havada asılı kalabilmeleri ve bu sayede dolaylı yoldan, yani hasta kişiyle doğrudan temas olmaksızın üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasında rol oynamalandır İkinci bulaşma yolu, hasta kişilerin burun ve boğaz salgılanyla temas sonucu gerçekleşir. Bu durumda hastalık etkenlerinin yayılmasında, hasta kişilerin ellerine bulaşmış solunum yolu salgılarına temas önem kazanır. El sıkışmak, hastalara ait mendil vb. gibi maddelere dokunmak veya hastaların elledikleri kapı kollarına temas gibi fiiller, hastalığın dolaylı yoldan bulaşmasına örnek olarak verilebilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git