Gripin Nedeni

Gripin Nedeni: Miksovirüslerden olan, in­fluenza A, B ya da C enfeksiyonudur. Belirtileri: Ani olarak, yüksek ateş, titreme, baş, kemik ve kas ağrısı, önce­leri kuru ve sonraları balgamlı olan ök­sürükle başlar. İkincil bakyeriyel bir en­feksiyonun eklenmesi halinde, grip, bronkopnömoni ya da pnömoniye dönü­şebilir. Genellikle, depresyon hali, in-fluenzaya eşlik eder. Tedavi: İkincil enfeksiyonu eklenme­miş olduğu basit vakalarda, yatak isti-rahati ve aspirin yeterlidir. Öksürüğün rahatsız edici olduğu durumlarda, öksü­rük ilacı alınabilir. İnfluenza’nın, kalpkasma zararlı etkisi olabileceğinden, orta yaşlılar, hastalığın geçmesinden sonra da 1-2 gün dinlenmelidir. Yaşlılar da, uzun süre yatakta kalmalı ve kalktıktan sonra da. kendilerini pek yormamalıdır. Bron-kopnömoni ya da pnömoninin eklendiği hallerde, antibiyotik (penisilin, tetrasik-lin, eritromisin, ampisilin) verilmelidir, tnfluenza sonrası pnömon bazen çok di­rençlidir, oldukça güç iyileşir. Önlenmesi: Üç tip grip virüsü var­dır: A, B ve C. A virüsleri, AO, Al, ve A2 gruplarına ayrılır. Belli bir virüs ti­pine karşı, on yılı aşkın bir süre içinde, genel bağışıklık oluşmakta ve bu cins influenza’ya artık rastlanmamaktadır. Bu arada, yeni bir tip virüs belirmekte ve yeniden salgınlar olmaktadır. 1917-1919 ve 1957 yıllarının büyük salgınları, A tipinde olmuştur.
1917 salgınında ölenlerin sayısı, I. Dünya Savaşı’nda ölenlerinkinden fazla­dır. 1957 salgını yaratıcısı A2 tipi, ilk kez Çin’de ortaya çıkıp, buradan, önce Hong-Kong’a, sonra bütün dünyaya ya­yılmıştır. Antibiyotiklerin kullanılmasıy­la ölüm oranı azaltılmıştır. Önemli olan, belirli bir virüs tipine karşı oluşan ba­ğışıklığın, diğer cinsleri etkilememesi ve­ya kısmen etkilemesi ve bundan ötürü, genel aktif bağışıklık sağlayabilecek bir grup aşısının yapılabilmesinin henüz mümkün olamamasıdır. En iyi önleme çaresi, griplilerin ayrılmasıdır, fakat bu hastalık, genellikle kişiyi yatak dinlen­mesine zorlamadığından, bunun da uy­gulanması kolay değildir. Nedense, gripli kişi, yatakta yatmayı, kendine yedireme-mekte ve böylece, hastalığı yaymaktadır. Bazı kişileri, aktif aşılamayla gripten ko­rumak mümkündür, ama bu çeşit ön­lemler oldukça kısa etkili olurlar ve so­nuçları mutlak değildir.
GRİ TOZ, Geçmişte, çocuktaki ishal tedavisinde kullanılan, cıva ve tebeşir karışımı olan bir tozdur. Cıva zehirlen­mesine neden olabileceğinden, günümüz- de kullanılmamaktadır. Çocuklarda, “pembe hastahk”ın tanımından yarım yüzyıl kadar sonra, bu hastalığın, diş çı­kartmakta olan ve bundan ötürü, diş ka-şıtıcı olarak gri toz verilen çocuklarda, cıva zehirlenmesinden oluştuğu anlaşıl­mıştır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git