GÜLÜMSEME

Sevimlilik doğuştan edinilen bir nitelik değildir; hayat boyunca kazanılır. Gü­zellikenstitülerine gitmekle sevimlilik, cana yakınlık kazanılmaz. Kişiyi davra­nışları ve genel tutumu sevimli kılar. Yüzünden gülümseme eksik olmayan, başkalarıyle kolayca ilişki kuran, başka­larının sorunlarıyle ilgilenen, sinirlen­meyen, kin tutmayan, başkalarının ba­şarısını kıskanmayan kadınlar cana ya­kın sıfatına hak kazanırlar. Asık bir surat sinirli hareketler bir kadına hiç yakışma­yan davranışlardır.Bu konuda bir hekimin verdiği bir örne­ği tekrarlayalım. Bu doktor çalıştığı has­tanede görevli bir genç kıza karşı ilgi duyar. Giderek bu ilginin kuvvetlendiği­ni farkeder. Ancak bir gün, bir otobüs durağında genç kızın otobüse binebil­mek için etrafındakiler! itip kaktığını görünce, böyle bir kimseyle hayatını birleştirmenin yanlış olacağını anlar. Başkalarının haklarına saygı gösterme­yen bir kadının, ileride aynı davranışı kendisinede yöneltebileceğini düşünür. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kişiliği güçlü bir kadın, hiç bir zaman çirkin ol­maz. Dış görünüşü güzellik kurallarına uygun olmasa bile, davranışlarıyle, konuşmasıyle, cana yakınlığı ile çevre­sine güzel görünmeyi başarır. Enerjik bir kadının gözleri daima pırıl pırıidır. Böy­le bir kadının yüzünde bezginlik, yor­gunluk belirtileri olmaz. Genç kızların annelerinin sözlerini daha fazla dinle­dikleri dönemde, anneler kızlarına sık sık dik durmayı, kambur durmamayı öğütlerlerdi. Bu yerinde bir öğüttü. Ger­çekten de yürüyüşün ve duruşun başka­ları üzerinde uyandırdığı etki çok önem­lidir.Sabahın erken saatlerine kadar süren bir gece toplantısına katılan kadınları ele alırsak, bunlardan bir kısmının gözleri­nin süzüldüğünü, sanki on yaş ihtiyarla­mış olduklarını, buna karşılık bazı ka­dınların ise” canlılıklarından birşey yitir-mediklerini,.sanki evden yeni çıkmı; gi­bi diri bir görünüşe sahip olduklarını gö­rürüz. Bu durumun nedeni, yorgun gö­rünen kadınların kendilerini bırakmaları diğerlerinin ise kendilerini denetlemeye devam etmeleridir. Gerçekten de bir ka­dının davranışlarını denetlemesi büyük önem taşır. Nerede bulunursa bulunsun çevresinde uyandıracağı izlenim bu de­netime sıkı sıkıya bağlıdır. Kendini denetlemenin yanında başkala­rına gösterilen ilgi, ölçülü ve nazik dav­ranış bir kadını başarıya götüren önemli yardımcılardır. Bir toplantıda yoruldu­ğunu, dolayısıyle kendini denetlemenin zorlaştığını farkeden bir kadının, bu toplantıdan ayrılması doğru olur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git