HERMAFRODİT

HERMAFRODİT. Her kişi, ya erkek ya da dişi olarak doğar, çünkü döllenme anında bu özellik, seks kromozomların-ca saptanmıştır. Buna rağmen, cinsel or­ganları anormal olup da, dış görünüşe göre cinsiyet tayini yapılamayacak ço­cuklar vardır. Bu durumun nedeni, em­briyon döneminde, yumurtalık ve erbezi dokularının normal farklılaşmaya uğra­mamış olmasıdır. Bundan ötürü, bazı ço­cuklarda hem erkek, hem dişi cinsiyet organları (gonadlar ve dış organlar) var­dır. Aslında, üç sınıf hermafrodit görü­lür: 1. Hâkim gonadların cinsi, hücrenin cinsiyel kromozomlarına uyar; 2. Hâkim gonadların cinsi, hücre cinsiyet kromo­zomlarına uymaz; 3. Gonadların cinsi tayin edilemez.
Gerçekte, kimsenin cinsiyetini değiş­tirmesi mümkün değildir, fakat bir cin­siyetin özelliklerini, plastik cerrahî ile yok edip, diğerini bırakmak mümkündür ve bu tedavi, hormon uygulamasıyla des­teklenebilir. Bununla birlikte, hücre çe­kirdeğindeki cinsiyet kromozomlarını, hiçbir şekilde değiştirmek olanağı yok­tur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git