İKTİDARSIZLIK

İKTİDARSIZLIK (Empotans). Erkeğin cinsel birleşmede bulunamaması halidir. Nedeni, organik veya psikolojik faktör­lere dayanabilir, geçici veya devamlı ola­bilir.
Nedeni: Ereksiyon olamaması, erbezlerini; tiroid bezini veya hipofizi il­gilendiren iç salgı fonksiyonu hastalıkla­rında görülebilir. Ender olarak, gergin sünnet derisi gibi yerel bozukluklar, tabes dorsalis gibi merkez sinir sistemi hastalıkları, tedavi edilmemiş şeker veya kronik alkolizm gibi genel hastalıklar da iktidarsızlık nedeni olabilir. Bununla bir­likte, vakaların çoğu psikolojik olup, suç­luluk, endişe duygularından, genel ya da özel olarak cinsel birleşmeden nefret et­mekten, gizli kalmış eşcinsel eğilimler­den veya bilgisizlikten doğmaktadır. Er- keğin cinsel birleşmede bulunabilmesi birçok faktöre bağlıdır; bunların arasın­da, kendine güven ve saygı önemlidir ve genellikle bir özel vakada başarısız­lık, ondan sonrakilerde de beceriksiz olma korkusuna yol açıp, durumun sür­mesine neden olur. Endişe ve istek, aşk ve korku gibi karşıt duyguların etkisinde ereksiyon olağansızlaştığmdan, böyle du­rumlarda da iktidarsızlık görülür.
Tedavi: Ender rastlanan organik şe­killerde, gerekli hormonlar (örneğin, tes­tosteron propionat) kullanılır, fakat ço­ğunluk olan psikolojik nedenli vakalar­da, endişe giderici tedavi uygulanmalı­dır. Kantaridler veya “İspanyol sineği” gibi cinsel duyguyu artırıcı afrodizyaklar ‘ hem yararsız, hem de etkilerini üretrada yerel tahrişle gerçekleştirdiklerinden, tehlikelidirler. Bu maddeler, aynı zaman­da böbrekleri de, idrarda kan görülün-ceye kadar tahriş ettiklerinden, hiçbir zaman kullanılmamalıdır. Cinsel istek, mekanik etkenlerle gerçekleştirilebilecek, mekanik bir olay değildir ve karşıdaki kişiye istek ve sevgi yokluğunda, cinsel birleşme de başarılı olamaz. Hemen her erkek, yaşamının bir döneminde iktidar­sızlık gösterebilir, fakat bir kere olan bu durum, endişe yaratırsa, gelecekte de iktidarsızlığın sürmesine neden olur. İs­tekle, kişinin kendini incelemesi, bir ara­da bulunamaz ve endişe de en etkili cin­sel istek öldürücüsüdür.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git