SAKAĞI

SAKAĞI (Ruam). At, eşek, katır, kedi, kobay ve köpeklerde görülen bulaşıcı bir hastalıktır. İnsanlara çok seyrek olarak, derideki sıyrıklar, göz, ağız ya da bu­run yoluyla geçebilir. N.e d e n i: Enfekte hayvanın tükürük ve burun akıntısında bulunan, Loeffte-rella mallei adlı mikro-organizmadır. Belirtileri: İlk enfekte olan yer­de bir ufak çıban belirir. Burası el üs-tüyse kol lenf damarları bir süre sonra kırmızı çizgiler halinde belirlenir. Mik­rop genel dolaşıma girer ve bulaşmadan 2-3 hafta sonra, ateş yükselir, hasta kus­maya, öksürmeye başlar, vücut yüzeyin­de fistüller ve yaralar, eklemlerde ağrılar ve artan bir halsizlik belirir. Hastalığın akut şekli, genellikle iki hafta içind; ölümle sonuçlanır, fakat kronik enfek siyon, aylar sürer, bazen hafifleyip, ba­zen akutlaşır, fakat bu da ölümle sonuç­lanır.
Teşhis: Ruam basilinden hazırlanan mallein’le, tüberkülin testine benzer bir test yapılır. Ahırlarda, hastalığın teşhisi çok güçtür ve bu arada, hastalık şüphe edilmeden önce, birçok hayvan ölür ve yeni gelen hayvanlar da enfekte olur. Hasta hayvanlar yok edilmeli ve ahır de­zenfekte edilmelidir.
Tedavi: Enfekte eden organizmanın duyarlı olduğu antibiyotik saptanıp, kul­lanılır. Bazı enfeksiyonlarda, aşıların uy­gulanması yararlı olabilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git