İNSÜLİN

İNSÜLİN. Pankreas’ta iki cins hücre bu­lunur. Birinci tip hücreler, pankreas ka­nalında, duodenuma iletilen bir sindirim fermentini yapar; ikinci tip ise, ayrı ayrı hücre gruplarını oluşturan (bu hücre grupları, Langerhans adacıkları adını alır) ve insülinle glukagon hormonlarını salgılayan hücrelerdir. İnsülinin varlığı 1909’da iddia edilmiş, fakat izolasyonu, ancak 1922 yılında, Macleod, Banting ve Best’in Toronto’daki çalışmaları so­nucu olmuştur. Bu başarı, Nobel Ödülü’ nü almıştır, çünkü insülinin bulunması, diabetes mellitus’un (bkz. Diyabet) teda­vi edilebilmesi demektir.İnsülinin etkisi: Genel bir deyimle, insülin, vücudun şekeri kullanmasını sağ­lar. Kan şekeri düzeyi yükselince, insü­lin, dolaşıma gönderilir. İnsülinin etkisi iki yönlüdür: 1. Şekerin, kandan doku­lara geçiş hızını artırır; 2. Karaciğerin, kana şeker verme hızını azaltır. Ayrıca, glikozu türeten glikojenin kasta depolan­ma hızını ve glikozun dokularda kulla­nılmasını artırır, kaslarda protein yapı­mını uyarır, yağ imalini kamçılar ve ya­ğın, yıkılmasını önler.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git