REHABİLİTASYON

REHABİLİTASYON
Son zamanlara kadar, sakat bir kışının iyileşebilmesi için pek çaba gösterilmez, onların ya­takta hareketsiz yatmasına veya sandalyede oturmasına izm verilirdi Durumları umutsuz görülen bu kişiler hiç onemsenmezdı Felçli veya inme neticesinde konuşma yeteneğim yi­tirmiş veya kırılmış kalçayla sakat kalan bir kı­şı, iyileşeceğine dair cesaret verecek bir çaba harcanmaksızm kendi hâline bırakılırdı Son zamanlarda yem bir tedavi anlayışı ile, iyileş­menin olanaksız olduğu bu gibi durumlarda hastaların çoğu için düzelme ve ruhen iyileş­me sağlanabilmektedir.

Rehabilitasyon

Rehabilitasyon

İyileşmeyi sağlayan en önemli adım, uzun ya­tak istirahatım ortadan kaldırmaktır Ameliyattan hemen sonra, bazı vak’alarda amelıya tın yapıldığı aynı günde hastalar yataktan kalkmaya zorlanmalıdır Bununla beraber bazı kalp rahatsızlıklarında veya inme hâllerinde uzun zaman yatak istirahatı gerekli olabilir Hastalığın etkisinin azalmaya başlamasıyla hastanın yataktan çıkması gerekmektedir Bu yolla her turlu zorluklar engellenir ve iyileşme sağlanır.
Yataktan kalktıktan sonra hasta, vücudunun dayanabildiği oranda bazı hareketlen yapma ya cesaretlendirilmelidir. Hasta bir kışının,iyi leşebıleceğı inancında olması şarttır. Eğer has­ta yakın bir zamanda iyileşebileceğim hisse­derse, umut verici sonuçlar alınabilir Hastanın çevresi, temiz hava ve tabiat, onun dünya ile temasını sağlar, yaşama isteğim artırır. İyi ha­zırlanmış yiyeceklerden oluşan çeşitli diyetler gerekli ve faydalıdır.
Felçli veya bir kol ya da bacağı kırılmış hasta­larda vücudun zarar görmüş kısımlarının iyi­leştirilmesi için aktif adımların hemen atılma­sı için tedavi uzmanı, uygun tedaviye başla­malıdır. Bir uzmanın uyguladığı veya hastanın kendi kendine yaptığı masa], sürekli hareketli­lik ve vücudun o bölümünün elektrik akımı ile uyarımı (dıatermı) yararlıdır Vücuttaki alçılar en kısa zamanda kaldırılmalı ve fizik tedavi başlatılmalıdır Gerekli olduğu zaman hastaya yürümesi için destek ve yar dım sağlanmalıdır Konuşma bozukluğu için bir konuşma uzmanından yardım istenebilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git