İSONİAZİD

İSONİAZİD. İsonikotinik asit hidrazin (I.N.H.) diye de anılan isoniazid, tüber­küloz (verem) tedavisinin bilinen en et­kili ilacıdır. Ağızdan alınır ve zehirli et­kisi yok denecek kadar azdır, fakat strep­tomisin gibi, isoniazid de kendine karşı dirençli basil türlerinin oluşmasına yol açabilir. Bundan ötürü, streptomisin ve P.A.S. (para-amino-salisilik asit) ile bir arada verilir ki, bir ilaca karşı direnç kazanmış organizmaları diğerleri yıka­bilsin.
İsoniazid’in iki ilginç özelliği şunlar­dır: 1. Birçok kemoterapötik maddeler­den farklı olarak, laboratuvarda kolayca elde edilebilen basit kimyasal bir yapısı vardır; 2. Bir türevi olan iproniazid (Marsilid), veremli hastaların maneviyatını, hastaların klinikte iyileşmelerinin ötesinde, yükseltir. Bu gerçeğe dayanıla­rak, ağır depresyonlu psikiyatrik vaka­larda çok etkili olan monoamin oksidaz inhibitörleri keşfedilmiştir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git