KAN

KAN. Soluk sarı renkli bir sıvı olan plazmayla, durduğu zaman çökerek plaz­madan ayrılan al ve akyuvarlardan olu­şur. Kanda hücrelerin birbirine oranları belirli olup, bu oranda görülecek deği­şiklikler, hastalığa işaret eder. Normal­de, milimetre küp başına 4,5 – 5,5 mil­yon alyuvarla, 4.000 – 10.000 akyuvar ve 150.000-400.000 trombosit (bkz.) vardır. Akyuvarlar, şekil ve boyanma özelliklerine göre sınıflandırılır: Polimorflar: % 40-75 Nötrofil, % 0-1
Bazofil, % 1-6 Eozinofil Monositler: % 2-10 Lenfositler: % 20-45
(Bu hücreler için bkz. Lökosit).
Kanda yapılabilen çeşitli kimyasal tah­liller, kişinin sağlık durumunu yansıtır.
Vücutta kan; atar, toplar ve kılcal damarlardan geçerek kalp tarafından pompolanır. Kanm görevleri şunlardır:
1. Oksijen taşınması: Oksijen, alyuvar-lardaki hemoglobinle birleşip taşınır. 2. Hücrelerin oksijen kullanmasıyla or­taya çıkan karbondioksidin, hücrelerden alınması.
3. Yiyecek maddelerinin hücrelere ile­tilmesi, artıkların hücrelerden alınması.
4. Isı alışverişi. Kan, derin dokulardaki aşırı ısıyı, yüzeye taşıyarak dağıtır.
5. Hormonlar ve diğer kimyasal mad­deleri taşıma yoluyla, yaşam için gerekli çeşitli olayların kontrolü.
6. Enfekte bölgeye, antitoksin, antikor ve akyuvarları taşıyarak, vücut korunma mekanizmasının sağlanması.
Normal bir erişkinde, dinlenmede, do­laşan kan miktarı, dakikada 5000 mi. ‘dir. Erişkinin normal kan hacmi 4-5 litredir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git