KARIN YARASI BELİRTİLERİ VE GÖRÜNTÜLERİ

KARIN YARASI BELİRTİLERİ VE GÖRÜNTÜLERİ
Genel karın ağrısı
• Karın bölgesinde kanama ve yaralar Yaranın açılmasını ve yaralı alanda gerilme­leri azaltmak için kazazedeyi, dizlerini kıra­rak yarı oturur konuma getiriniz,
• Yarayı sargı beziyle kapatarak bir sargı ya da yapışkan bantla tutturunuz.
• Eğer kazazede kendinden geçmiş fakat nor­mal olarak soluk alıyorsa, karnını kapattık­tan sonra iyileşme konumuna getiriniz,
• Soluk ve kalp atışları durmuşsa, hemen ye mden hayata döndürme uygulamasına baş­layınız,
• Şoku en aza indirmek için antışok tedavi uygulayınız,
Dikkat: Sakın, kazazedeye ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz,
• Soluk hızını ve nabzını 10 dakika arayla de­netleyiniz iç kanama belirtileri olup olma­dığına bakınız,
• Kazazede öksürür ya da kusarsa bağırsağın yaradan çıkmasını önlemek için sargının üzerinden hafifçe bastırarak karnı sarınız,
• Hemen hastaneye kaldırınız Tedavi konu­muna getirip sedyelik vak’a olarak nakledi­niz.

KARIN YARASI BELİRTİLERİ VE GÖRÜNTÜLERİ

KARIN YARASI BELİRTİLERİ VE GÖRÜNTÜLERİ

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git