KATARAKT

KATARAKT. Gözdeki mercekte, gör­meyi bozan bir donukluğun oluşmasıdır.
Nedeni: Çocuklukta, nedeni belirli olmayabilir; annedeki kalsiyum metabo­lizması bozukluğuna —örneğin, parati-roid hastalığına— bağlı olarak belirebil-diği gibi, frengi ya da gebelikte geçiril­miş kızamıkçığı izleyerek ortaya çıkabi­lir. Genellikle, gözdeki diğer bozukluk­lara eşlik eder. İleri yaşlarda, çoğunluk­la 50’den sonra, merceğin sertleşmesiyle beraber oluşur. Merceğin, bazen, merke­zinin daha fazla sertleştiği ve sonradan çöktüğü de görülür. İhtiyarlıkta beliren bu tip kataraktın, genel sağlık durumuy­la, hatta göz sağlığıyla ilgisi yoktur. Ka­taraktın diğer nedenleri, şeker hastalığı, gözde yaralanma, gözün uzun süre ısıya maruz kalması (cam işçilerinde olduğu gibi) ve iyonlaştırıcı ışınlardır.
Belirtileri: 1. Gözlerin önünde le­kelerin belirmesi; bu noktalar hareket etmezler.
2. Parlak ışıklar bazen çift görülür (ör­neğin, karanlıkta uzaktan bakıldığında, gece lambaları çift görülür).
3. Uzağı görememek; başlangıçta bu ha­tayı gözlükle düzeltmek mümkündür.
4. Gittikçe artan körlük; başlangıçta, ala­cakaranlıkta cisimler, tam aydınlıkta ol­duğundan daha iyi seçilir, çünkü, ka­ranlıkta, ışık daha fazla genişlemiş göz-bebeğinden girer. 5. İleri evrelerde, gözbebeğinin belirli şekilde renk değiştirip, gri-beyaz olduğu görülür.
Tedavi: Tek çare, ameliyattır. “Ka­tarakt eritici” ilaç diye bir şey yoktur: Ancak yavaş yavaş oluşmaktaki kata­rakt hallerinde bu adla sarriao-jnaddele-rin içinde, göz’bebeğini genişleten atropin olduğundan, hasta, kataraktın iyileştiği kanısına varır. Ameliyatta, genel ya da yerel anestezi kullanılır ve donuklaşmış mercek kapsülünden çıkartılır. Çok eski­den beri yapılabilmekte olan bu ameliya­tın sonuçları başarılıdır ve izi kalmaz. Ameliyatta mercek çıkartıldığından, bu işlemden sonra, hastanın devamlı gözlük takması gerekir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git