KAZALAR

KAZALAR. 1968 yılında, İngiltere’de trafik kazalarında ölenlerin sayısı 6.810, ağır yaralananların sayısı 88.563 idi. 1969 yılında, Amerika Birleşik Devletle­ri’nde ise trafik kazalarında 56.400 kişi ölmüş, 2.000.000 kişi ağır yaralanmıştı. Aynı yıllarda, İngiltere’de evde olan ka­zalarda ölenlerin sayısı 7.561, ağır ya­ralananların sayısı 120.000 idi. Amerika Birleşik Devletleri’nde de ev kazalarında ölenlerin sayısı 27.000, ağır yaralanan-lannki 4.100.000 idi. Bu rakamlara gö­re, İngiltere’de, ev kazalarında ölenlerin sayısı, trafik kazalarında ölenlerinkinden fazladır. İngiltere’de yapılan istatistiklere göre, ev kazaları kurbanlarının % 6 8’i 65 ve 65’in üstündeki yaş grubuna gir­mekte, % 13’ünün ise 5 yaşından küçük olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de ka­zaların büyük oranı trafik kazalarıdır ve her yıl bu şekilde binlerce kişi yaralan­maktadır. Yandaki şemada ev kazaların­da en sık rastlanan ölüm nedenleri, et­kilenen yaş grupları ve cinsiyetle ilgili farklar gösterilmiştir. Değişik ülkelerde yapılan istatistiklerin ortak verilerine gö­re, en sık rastlanan trafik kazası neden­leri şöyle sıralanabilir: 1. Çevre koşullarına uymayacak şekilde fazla hızlı gitmek, 2. Yoldaki diğer araç­ları dikkatsizce geçmek, 3. Dönüşlerde dikkatsiz davranmak, 4. Hız, uzaklık ve yapılacak hareketi hesaplayamamak, 5. Aracın kontrolünü kaybetmek, 6. Bo­zuk araç kullanmak, 7. Kavşaklarda dik­katsiz davranmak, 8. Alkol veya sinir sistemini etkileyici ilaç aldıktan sonra araç kullanmak, 9. Tecrübesizlik, 10. Ya­yaların dikkatsizliği.
Yukarda sayılan hataları işlediğimizi kabul etmek her ne kadar güç olsa da, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın akıllıca bir önlem olduğu söylenebilir: Böylelikle, gövde ve özellikle başın sert araç bölümlerine çarpmasını önlemiş olu­ruz. Karnın üstünden geçen basit bir kemer yararsızdır, çünkü kazada göv­deyi bıçak gibi kesebilir. Bundan başka, karm üzerine gelen bir kemer nedeniyle, çarpışma sonucu karaciğer veya dalağın yırtıldığı veya diğer iç organların zede­lendiği görülmüştür. Bu nedenle emni­yet kemeri yalnız kalçaların değil, göv­denin üst bölümünün de öne gitmesini engelleyecek cinsten olmalıdır. Otomo­bil modellerinin, kaza olanağını en aza indirecek şekilde ayarlanmasına çalışıl­dığı bir gerçektir, fakat insan, doğal ya­ratılış gücünün üstüne ve doğal yaşantı çevresinin dışına çıktığı zaman, tehlikey­le baş başadır. Koşma hızından fazla hızla hareket eden bir cisime çarptığı za­man, sıçramayacağı kadar yüksek bir yer­den düştüğü takdirde, çok alçak veya çok yüksek atmosfer basıncının etkisinde kaldığı zaman, soluğunu tutabileceği süreden fazla su altında kalırsa, kişinin kazaya uğrama olasılığı artmaktadır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git