PERNİSYÖM ANEMİ

PERNİSYÖM ANEMİ (Addison ane­misi). Alyuvarların yapımındaki bir anor­mallikten ötürü beliren kansızlık tablosu­dur.
Nedeni: B12 vitamini eksikliğidir. As­lında, mide dumura uğrar ve hidroklo-rid asit ya da B12 nin emilmesi için ge­rekli diğer bir madde olan intrinsik fak­törü salgılayamaz hale gelir. Birkaç va­kada (genellikle, bitkisel diyet uygulayan­larda), besinlerde B12 eksikliği vardır. Midenin büyük bir bölümünün çıkarıl­mış olduğu vakalardaysa, çok az intrinsik faktör salgılanabilir. Mide atrofisinin ne­deni, bir antijen antikor reaksiyonu ola­bilir. B12 eksikliğinde, kemik iliğinde al­yuvarların olgunlaşması gerçekleşemez ve dolaşımda normalden az sayıda ve anor­mal yapıda alyuvar bulunur. Bu has-, talığa çok benzeyen bir durum, besin­lerde folik asit (bkz.) eksikliği olduğun­da görülür.
Belirtileri: Yavaş yavaş beliren so­lunum darlığı, yorgunluk, anjin (göğüs ağrısı) ve çarpıntıdır. Hastada genel bir isteksizlik hali ve karamsarlık vardır. De­ride özel bir limon sarısı rengi belirir ve dil kırmızıdır, acır. Sinir liflerinin kılıfını yapan miyelin maddesinin korunması için B12 vitamini gerekli olduğundan, sinir sistemi bozukluğu belirtileri ortaya çıkar, hastanın el ve ayakları karıncalanır, ha­reketleri zorlaşır ve zayıflar, dokunma ve ağrı duyumları kaybolur. Patella ref­leksi de yok olur. Babinski pozitifleşir ve sonunda zihinsel bozukluklar dikkati çek­meye başlar. B^ eksikliğinin sinirsel be­lirtileri “omuriliğin subakut bileşik reje-nerasyonu” adını alır. Tam teşhis, kanın mikroskopik incelenmesi sonucu konur.
Tedavi: Kas içine B12 zerk edilir. Bu zerkler, ömür boyu, ayda bir tekrar­lanmalıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git