KAZIKLI HUMMA

KAZIKLI HUMMA (Tetanoz). Sinir sis­teminin akut bir hastalığıdır.
Nedeni: Toz, toprakta ve inek, at gibi ot yiyicilerin barsaklannda bulunan Clostridium tetani mikro-organizmasınm toksinidir.
Belirtileri: Organizmalar, vücuda, içinde mikro-organizmanm sporları (bkz.) bulunan, hayvan gübresi ya da tozla bu­laşmış, sıyrık veya yaradan girer. Yara­nın oluşmasından üç hafta kadar sonra, hastada, endişe durumu ve huzursuzluk­la birlikte, kas sertliği ve ağzını açama-ma (çene kenetlenmesi) durumu belirir. Ense sertliğiyle yüz spazmı vardır. Ağır vakalarda, hasta, sırtı, kemer yapacak şekilde yatar (bkz. Opistoton). Kısa za­manda, en küçük uyanlar dahi (hafif bir serin rüzgâr, elektrik düğmesinin çı­tırdaması gibi) hastada, çok ağrılı olan ve bitkinlik, hatta ölümle sonuçlanabi-len, konvülsiyonlara yol açar.
Tedavi: Şüpheli maddeyle bulaşmış yara olur olmaz, hasta, doktora başvur­malıdır. Kişi, hastalığa karşı, aktif ola­rak aşılanmışsa, doktor, yeni bir doz aşı salık verir. Aşılanmamış vakalardaysa, durumun değerlendirilmesi daha zordur, çünkü, at serumuyla sağlanan pasif ba­ğışıklığın da tehlikeleri vardır. Bağışık insan gamma globülininin kullanılması salık verilebilir. Tetanoza karşı, en güvenilir korunma yolu, aktif bağışıklıktır. Hasta, hemen aşılanabilir ve yarası tamamen iyileşmiş-se, altı hafta sonra bu aşı tekrarlanır. Yaranın durumu, bazen cerrahî girişim­le temizlenmeyi gerektirebilir ve antibi­yotik kullanmak uygun olabilir. Clostri­dium tetani, penisiline duyarlı olduğun­dan, bu yolla biraz korunma sağlanabi­lir.
Hastalığın tam belirmesi halinde, has­tanede tedavi gereklidir. Hastaya yüksek doz müsekkinle, bağışık insan gamma globülini ve yine çok yüksek doz peni­silin verilir, sürekli bakım ve sükûnet sağlanır. Bazen, bir anestezi uzmanının, genel anestezi yapması ve kas gevşetici ilaçlar vermesi uygundur.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git