Bebeğin Derisi

Doku gelişimi henüz tamamlanmamış olduğundan, bebek derisi yapı ve işlev açısından farklılıklar gösterir. Daha duyarlı ve dirençsizdir, büyüklerinkine oranla daha kolay zedelenebilir. Bu nedenle bakımına özen gösterilmeli ve bebekler için Özel olarak hazırlanmış ürünler kullanılmalıdır.

Bebek derisinin duyarlı ve dirençsiz olduğu herkes tarafından bilinse de, bu­nun nedenleri genellikle iyi bilinmez.
Her şeyden önce bebeklerde üstderi (epidermis), büyüklerinkini koruyan ba­zı önemli savunma sistemlerinden yok­sundur.

Erişkin derisi, antikorlar, üstderiyi koruyan yağ salgısı ve yeterince ka­im olan boynuzsu katman (üstderinin en dışında bulunan ve dış ortamla doğru­dan ilişkide olan katman) sayesinde dış çevredeki zararlı maddelerden, su ve hava kirliliğinden, mantar, asalak, bak­teri ve virüs saldırılarından, kısacası za­rarlı olabilecek her şeyden korunabilir.
YAPISI
Bebek derisinin aşırı duyarlılığı ve dirençsizliği yapısından kaynaklanır: Çok duyarlıdır, kulan az ve keratin içeriği düşüktür; bol miktarda keratin içeren hücrelerin oluşturduğu yüzeysel boy­nuzsu katman bebeklerde çok incedir ve etkili bir koruma için yeterli değil­dir.

Bu koruma dışa ve içe yönelik ol­mak üzere iki yönlüdür: Dışa yönelik koruma sıvı maddelerin deriden geç­mesini Önler; içe yönelik korumanın iş­levi ise derinin nem oranını en yüksek düzeyde sabit tutmaktır.

Bebek derisinde erişkinlere oranla çok daha fazla su bulunur. Bir başka deyişle derinin nem oram, bebeklik ça­ğında en yüksek düzeydedir; bu durum bebek derisinin gerginliğini ve tatlı pembe rengini açıklar.

bebeginderisiAma derideki yüksek nem oranının bir sakıncası da vardır: Derinin dış et­kenlere karşı direncini düşürür. Yete­rince koruyucu olmayan deri örtüsü dışarıdan gelen etkenleri daha kolay ge­çirir.

Bebeklerde üstderi dokulan tam ge­lişmediğinden düzensiz, çok ince bir katman halindedir ve yasanım ilk üç haftasında kolayca pullanır. Yeni doğan bebeğin derişim bir tül gibi örten yağlı ve beyaz madde {vernix caseosa) orta­dan kalkınca deri pembe, yumuşak ve kadifemsi bir doku halinde kalır.

Bu du­rumda son derece duyarlı ve dirençsiz­dir; yapısal özellikleri nedeniyle yaşa­mın ilk yılında bebek, deri hastalıklarına kolayca yakalanabilir.

İŞLEVİ

Ayrıca bebek derisi, hücrelerin işlevleri açısından da erişkinlerinkinden farklı­dır.
Bunların en önemlisi, yağbezlerinin çok az yağ salgılamasıdır. Yenidoğanda burun, yanaklar ve çenede daha fazla olmak üzere birçok yağbezi bulunur; ama salgılan yetersizdir ve derinin ge­rek kimyasal etkenlere, gerek bakterile­re karşı korunmasında önemli bir yeri vardır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git