KERATİT

KERATİT. Kornea iltihabıdır. Nedeni: Çeşitli konjunktivit veya gö­ze kaçıp çıkartılmamış yabancı cisim en­feksiyonu sonucu belirebilir. İnterstisyel keratit diye adlandırılan şekli ise, kalıt­sal sifiliz (frengi)’den ötürü, kornea yü­zeyinden çok, temel dokusunda görülen keratittir.
Belirtileri: Keratitin tehlikesi, korneadaki yaralar sonucu oluşan bula­nık alanların, görüşe engel olmasıdır. Başlıca keratit belirtileri, ağrı, ışığa du­yarlık (fotofobi), gözün devamlı yaşarması, gözkapağı kasılması ve görmenin bozulmasıdır.
Tedavi: Durumdan şüphe edilir edil­mez, vakit kaybetmeksizin bir göz dok­toruna başvurulmalıdır. Genellikle kera-tit iki gözde birden oluşur, kornealar bulutlu ve donuktur ve keratitin akut devri birkaç ay sürebilir. Tedavide, sı­cak kompres, atropin damlaları ve tetra-siklin merhemleri kullanılır. Keratit so­nucu, korneada kalan bulanık bölgeler, kornea aşılanyla giderilebilir. Kornea aşı­ları da göz bankalarından elde edilir. Bu aşılar, korneaları sağlam olan ölü­lerden elde edilir. Bu ameliyatların ba­şarı şansı % 60’m üstündedir, fakat pek tabii ki başka nedenlerden oluşacak kör­lüğe engel olamazlar; başarıları ancak kornea bulanıklığını giderme yönünden anlamlıdır. Frengiye bağlı keratitlerde çok dikkatli ve etkili bir frengi tedavisi de gereklidir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git