KISIRLIK

KISIRLIK (Sterilite). Bazı kişiler, kısır-laştırılmak istediklerinden, kendilerine bunu gerçekleştiren ameliyat ya da ilaç­lar uygulanır. Bazı çiftlerse, kısırlıkları­nı gidermek için uğraşırlar. Bir çiftin kı­sır olması için türlü nedenler vardır: Erkek yönünden, erkeğin cinsel birleş­mede bulunabilmesi, tohumlarının nor­mal şekilli ve hareketli olması gerekli­dir. Vakaların % 15’inde, kısırlığın ne­deni, erkektedir. Kadındaysa, yumurtla­manın gerçekleşmesi, yumurtaların, tüp­ler yoluyla rahime erişmesi, rahim iç­yüzünün, döllenmiş yumurtanın yuvalan­masına elverişli olma gerekir. Kısırlık vakalarının incelenmesinde, önce erkeğin tohumlarının durumuna bakılır. Doktor, ayrıca, cinsel birleşmenin, gebeliği ger­çekleştirici şekilde olup olmadığını, söz konusu çiftten öğrenir. (İnanılması güç olmakla birlikte, birçok kısırlık vakasın­da, cinsel birleşme şeklinin elverişli ol­mamasının tek neden olduğu saptanmış­tır). Bu arada, kadının genel sağlık ve beslenme durumu incelenir. Yapılan ge­nel muayeneyle, pelvis içi organların du­rumu gözden geçirilir. Bunların normal olması halinde, kadın hastalıkları bili­mini ilgilendiren, daha karmaşık analiz­lere yönelinir. Yeni evli genç bir kadın, kısırlık araştırmalarına başlamak için iki yıl kadar beklemelidir; ama orta yaşlı bir kadının bu kadar beklememesi gerekir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git