KOLİK

KOLİK. İçi boş borulardan birinin (bar­sak, üreterler, safra kanalları) tam ya da yarı tıkanması sonucu, karında du­yulan özel bir sancıdır. Bu boru gibi olan oluşumların duvar kasları kasılıp, içindekileri atmaya yönelir, fakat bece­remediğinden, ortaya çıkan gerilim, san­cıyı yaratır. Ayrıca, bu gerilim ve kolik, boruların iç yüzeylerinin, tahriş edici ve­ya zehirli yiyecek yenmesi sonucu, tah­rişinden de oluşur. Üreter ve safra yol­larında, buraları tıkayıcı ya da tahriş edici taşların bulunması, en sık rastlanan kolik nedenidir. Kolik sancısının özellik­leri, aralıklı olup, en şiddetli bir nok­taya vardıktan sonra azalması ve tek-rarlamasıdır. Bu spazmlar, düzenli ya da düzensiz aralıklarla belirir ve çok şiddet­lidir. Petidin (demerol) ve düz kası gev-şetici atropin etkisiyle kolik hafifler, fa­kat iyileşmesi için, asıl nedenin tedavisi gerekir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git