KONKÜSYON

KONKÜSYON. Bir patlama ya da ağır bir darbenin yarattığı şiddetli bir şok ve özellikle böyle bir darbenin başa gelmesi sonucu, bu şok durumunun uzamasıdır. Bu anlamda, konküsyon, belirli bir süre (genellikle 24 saat) süren, tam ya da yarı bilinç kaybıdır.Nedeni: Tam bilinememektedir. Başa gelen herhangi bir şiddetli darbe, iki ola­ya neden olur: a) Beyin, kafatası içinde­ki sıvıda yüzdüğünden, kafatası, beyine göre ivme kazanır; b) Kısa bir an için kafatasının şekli bozulur, çünkü kafatası kemiği biraz esnektir, anın sonucu, ka­fatası darbenin aksi yönünde hareket eder, fakat başlangıçta beyin hareketsiz­dir ve sonra o da kafatası yönünde ha­reket eder, bu sırada, darbenin karşı tarafında, kafatasma çarpar, çünkü ka­fatasının hareketi artık durmuştur. Buna ek olarak, beyin üzerinde, bükücü, yır­tıcı güçler de belirebilir. Buna göre, be­yin iki kere darbe yer: Birincisi, darbe­nin indiği yerde, diğeri ise darbenin tam karşı noktasındadır (contre-coup) ve beynin değişik bölgeleri, bükme kuvvet­lerinin etkisinde, birbirlerine göre farklı hareket eder. b’nin sonucu, çok kısa bir süre, kafatası içi basıncı artar ve bu be­yine yansıyıp, tahminlere göre, beyinde birçok ufak kanamaya yol açar. Bu ka­namanın, bir süre için, beynin yüksek merkezlerinin çalışmasını durdurduğu, buna karşılık, alçak merkezlerin çalış­maya devam ettiği kabul edilir. Koma, dalgınlık ve beyin tahrişine yol açan çok ciddi beyin yaralanmaları, konküsyondan farklı nitelikte değildir, sadece şiddeti fazladır, bkz. Baştaki Yaralar. Belirtileri: Başa gelen, fakat ka­fatası derisini yaralamayan darbe son­rası, ani bilinç kaybı görülür. Bu durum, bir anlık olabilir, veya uzar ve sonucun­da, hafif bir konfüzyon ve baş ağrısı devresi belirebilir. Kalıcı bir yıkım, kro­nik baş ağrısı olmaz; bu belirtilere rast­lanması, başka teşhislere götürmelidir. Zamanla hafifleyen, ya da tamamen ge­çen ve kaza anma kadar olagelmiş olay­lara ilişkin bir bellek kaybı görülebilir. Tedavi: Başa gelen bir darbe sonrası bilincini kaybeden, 24 saat süreyle ya­takta ve tercihan hastanede tutulmalıdır. Bu süre içinde bilinç düzelirse, hasta gözlem altında tutulmalıdır, çünkü bazı ortaya geç çıkan ciddi belirtiler beklene­bilir, bkz. Baştaki Yaralar

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git