LİNİMENT

LİNİMENT. Kas ve eklem ağrılarım gi­dermek amacıyla vücut yüzeyine sürülen yağlı ya da alkollü losyonlardır. Geçmiş­te, linimentlerin içinde, akonit, bella­dona, kâfuru, metil salisilat da bulunur­du. En sonuncusu dışında, diğer mad­deler zehirli olduklarından, günümüzde kullanılmaz. Piyasadaki bu tür losyonla­rın çoğunda, ağızdan alındığı zaman ro­matizmaya iyi geldiğinden, salisilatlar bulunur, fakat liniment’in asıl görevi, uygulandığı yerde kan akımını artırmak, sağladığı ısı ile rahatlık sağlamak ve karşıt tahriş etkisi uyandırmaktır. “Kuv­vetli” olanlarının, “zayıflara” üstünlüğü olmadığı gibi, deride aşırı tahriş ve kıza­rıklığa da yol açabilirler. Bazı liniment-lerin deriye işleyip, deri altı dokularını da etkiledikleri iddia edilmekteyse de, bu özellik şüpheli olduğu gibi, işledikleri takdirde yararlı olup olmadıkları da bi­linmemektedir. Metil salisilat linimenti, herhalde en etkili ve zararsız olanıdır. Diğer bazı şekilleri de eşit derecede et­kili ve aynı zamanda daha temiz olabi­lirler. Krem şeklinde olanları, yanlışlıkla ağızdan alınamadığından, daha tehlike­sizdir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git