MANİKÜRÜN ÜÇ KURALI

Tırnaklar kendilerine özgü bir bakım gerektirirler. Ama bu iş için kullanılacak gereçler ne çok karmaşıktır ne de çok pahalı. Birkaç törpü, bir küçük kıskaç, küçük küçük çubuklar ve bir ponza taşı tırnak bakımını sağlamak için gereken gereçleri meydana getirir. Bu saydığı­mız gereçler elinizde bulunuyorsa, (tek başına) manikürünüzün üstesinden ge­lebilirsiniz.

Birinci kural: El tırnakları hiç bir zaman makasla kesilmez, yalnız törpülenirAncak bu iş için çelik törpülerin kullanılması pek öğütlenmez. Çünkü çelik törpü tırnakları hem incitir hem de kat kat ayırır. Daha çok zımpara kâğıdından yapılmış törpüleri veya bi­raz pahalı olmasına rağmen elmas tozu yapıştırılmış törpüleri seçiniz. Elmas tozu yapıştırılmış törpüler pahalı ol­makla beraber aşınmaz cinsten oldukla­rından bunların kullanılması daha doğru bir davranış olur.

ikinci kural : Madeni sivri bir uçla tırnaklarınızı temizlemeyin; böyle ya­parsanız saydam tabakayı çizebilirsiniz. Bu iş için, küçük çubuğunuzun yontul­muş ucunu kullanın. Üçüncü kural : Tırnaklarınızı asla ıslakken törpülemeyin. Tırnak el ve ayak parmaklarının üs( ucunu kaplayan ve böylelikle dış basınç ve sürtünmelere karşı bu bölgeleri koruyan boynuzsu bir tabakadır. Bu doğal kalkanın usulüne uygun olarak bakımını sağlamak gerekir. Her gün yıkandığınız gibi, tırnaklarınızın da günlük bakımını yapmanız gerekir. Tırnaklarınıza vereceğiniz biçim herifçe oval olmalıdır. Tırnaklar ne çok jzun, ne de çok kısa olmalıdır. Kısa tırnak daha iyidir ama bu kısalık, kırık bir tırnağın boyuna eşit uzunlukta olmalı­dır. Tırnaklarınızı törpüledik en sonra, renk oiarak çok açık veya renksiz natürel bîr ojeyi seçmenizi öğütleriz. Böylece boyanın her bozulu­şunda, düzeltmeleri daha kolay ve daha az belli olacak bir biçimde yapma olanağınız olur, Tırnağın saydam taba­kasını aşındıran sedefli ojeleri devamlı oiarak kullanmamak gerekir, iyi bir oje, neirktitici ne de zehirli olur. Aksine çok poriak, sert, dayanıklı, yapışkan ve esnek olur. Günümüzde kullanılan oje­ler çok çabuk kurudukları- gibi, hoş bir kokuya da sahiptirler. Tırnağa oje sürmeden önce, tırnağın kat kat ayrılmasının önüne geçen ve ojenin rahatça sürülmesini temin eden renksiz bir taban boya sürülür, birkaç dakika bekletilir. Bundan sonra birinci kat oje, hızlı hızlı, fırça darbeleriyle sürülür. İkinci katı sürmeden önce birkaç dakika beklenir.Günümüzün modası tırnakların boyah olmasını gerektiriyor. Bazı kadınlar tırnağın yukarı kısmında bulunan ay biçimindeki beyazlığı boyamadan bıra­karak açıkta kalmasının daha güzel olduğunu düşünürler. Bu tür bir tırnak boyama ustalık ve kendine güven istedfği gibi aynı zamanda biraz fazla zaman harcamays da gerektirir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git