MASAJLAR

Boyun derisi yumuşak ve yağ açısından fakirdir. Gergin kalabilmesi için bu böl­gedeki kasların iyi çalışması gerekir. Ak­si halde boyunda yatay çizgiler oluşur ve yüzün alt bölümü sarkar. Bu bölgeye uygulanacak masajlar dokuları sertleşti-rir ve kan dolaşımını kolaylaştırır. Ayrı­ca bu masajlar boyuna sürülecek besle­yici ve canlandırıcı maddelerin deri al­tına etki yapmasını da kolaylaştırır. Masaj yaparken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, boyun kaslarının çeneye ve köprücük kemiğine bağlı oldukla­rını unutmamaktır. Etçil diye nitelendi­rilen derilere bitkisel kaynaklı karışım­larla (örneğin buğday veya mısır özü ya­ğı) masaj yapmak iyi gelir. Bu madde­ler, kadın güzelliği açısından önemli olan E vitamini içerirler. Çağdaş kozme­tik sanayiinde ay çiçeği yağı da kulla­nılır.Etçil deriler ise ince olduklarından ça­buk tahriş olurlar. Masajlar asit oranı az olan karışımlarla ve yumuşak hareket­lerle yapılmalıdır. Deri kızarana kadar baş parmak yardımıyle hafif hafif çeki­lip bırakılır.Daha sonra deriye lanolinli bitkisel veya hayvansal vitaminlere sahip maddeler uygulanır. Deriyi hafif hareketlerle yu­karıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya sı­vazlamak da iyi sonuçlar verir. Masaj yılan hareketlerine benzer hare­ketlerle boğazdan enseye doğru yapılır. Sağ el sol tarafta, sol el ise sağ tarafta çalışmalıdır. Dairesel masaj da faydalı­dır. Önce kırışıklıklar parmak uçları ile oğuşturulur. Daha sonra yüzün alt çev­resi baş ve orta parmaklarla hafif hafif sıkıştırılır. Elin tersini kullanarak çenenin altına vurmakla masaj işlemi sona erdirilir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git