MESANE

MESANE (İdrar torbası). Mesane, pel-vis (leğen) içinde bulunur. Önde, pubis kemiğince korunmaktadır. Erkekte, rek­tum, mesanenin arkasında, prostat bezi ise altındadır. Kadındaysa, mesanenin arkasında vagina (hazne) ve rahim boy­nu bulunur. Normal erkekte, mesane 300 mi. kadar idrar alabilir. İdrar, böbrek­lerden mesaneye, üreter adı verilen iki boru aracılığıyla gelir. Üreterler, mesa­nenin tabanında, kas duvarından içeri girer. Bunların giriş noktalarına çok ya­kın bir yerden idrarı dışarı akıtan üretra adlı kanal, mesaneden ayrılır. Mesane duvarı kastan yapılmıştır. Kasılınca, id­rar dışarı atılır ve mesane kasının gev­şek olduğu zamanlar, yavaş dolan me­sane, ani dolandan daha fazla genişleme yeteneğindedir. Mesanenin aniden geril­mesi, idrar yapma duygusunu uyarır. İd­rar yapma, sinirsel bir refleksin kontro-lunda olmakla beraber, bilinç bu meka­nizmaya da hakimdir. Sinir refleksini uyandıran, mesanenin gerilmesi ya da en duyarlı bölgesi olan, iki üretra ve üreter delikleri arasmda kalan üçgen şeklindeki bölümünün tahrişidir. Bu ref­leksle ilgili olan sinirler, pelvis sinir ağı­na ilişkin sempatik ve parasempatik lif­ler, pelvis splaknik sinirleri ve üretra’nm kapanmasını ve açılmasını sağlayan kas­ların siniri olan pudendal sinirlerdir. Ref­leksin merkezi omuriliğin kuyruk soku­mu bölgesindedir. Refleksi kontrol eden bilince bağlı uyartılarda, beyinden, omur­ilik yoluyla iletilir. Normal idrar yapa­bilmek için, bu yapıların tümünün sağ­lam olması gerekir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git