MİGREN

MİGREN. Bir aurayla (bkz.) başlayan ve nöbetler halinde beliren özel bir baş ağrısı tipidir.
Nedeni: Sara gibi, migren de, idyo-patik (belirli bir nedeni olmaksızın) ya da semptomatik (diğer bir hastalığa ikin­cil) olabilir. Kafatası içi anevrizmaları, yüksek kan basıncı, damar sertliği gibi hastalıkların ikincil belirtileri arasında görülebilir. İdyopatik migren, genellikle kalıtsaldır ve bir nöbetteki asıl nedenin, bir beyin atardamarında önce daralması, sonra da genişlemesiyle, kafa içinde öde­min belirmesi olduğu söylenmektedir. Bazılarına göre de, nöbetler, bir nevi allerji reaksiyonu belirtileridir.Belirtileri: Haberci aura genellik­le görmeye ilişkin olup, görme alanının merkezinde ya da bir yarısında çakan ışıkların belirmesi şeklindedir. Seyrek olarak da, yüz ve ellerde garip duyular, konuşma bozukluğu, geçici halsizlik ya da felç belirebilir. Aura, genellikle ya­rım saat sürer (bazen bu süre daha da kısa olabilir) ve bunu baş ağrısı izler. Baş ağrısına, bulantı ve kusma eşlik ede­bilir, ağrı çok şiddetlidir ve 6 saat ka­dar sürer. Genellikle, başın bir yarısında duyulur.
Tedavi: Genellikle, zeki ve yaratıcı kişilerde görüldüğünden, özellikle kadın­larda, bir dereceye kadar nevrozla iliş­kisi olduğu iddia edilir; tedavisi güçtür ve tek bir tedavi şeklinden söz etmek olanaksızdır. Her vakaya göre ayrı teda­vi uygulanabilir. Genellikle, hastalar, aşı­rı endişe ve yorgunluktan uzak durdukça ve bazen de, diyetlerinde belirli mad­deleri bulundurmadıkça, durumun daha iyi olduğunu söylerler. Fenobarbiton ya da hafif bir trankilizanm düzenli kulla­nılması nöbet sayısını bazen azaltır ve aspirin, ağrı süresini kısaltabilir. Bu ön­lemlere cevap vermeyen nöbetlerde, özel ilaç olan ergotamin ağızdan ya da so­lunum yoluyla, inhalasyonla verilir. Er-gotizm tehlikelerinden ötürü, bu ilaç dik­katle kullanılmalıdır. Migren, genellikle buluğ çağında belirip, 50 yaş dolayla­rında yok olur ve yaşamı ya da zekâyı etkilemez.
MİKROBAKTERİ. İnce, hafif bükük, çubuk şeklindeki mikro-organizmalardır. Tüberküloz (verem) ve cüzzamm etken­leri bu gruptandır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git