MIYASTENİA GRAVIS

MIYASTENİA GRAVIS. Kasların anor­mal derecede çabuk yoruljnasıyla beli­ren ve çok seyrek rastlanan bir hasta­lıktır. En çok, genç erişkinlerde görü­lür.
Nedeni: Henüz tam olarak bilinme­mektedir. Kas-sinir birleşme yerinde, si­nir uyarımlarının iletilmesinde gerekli bir madde olan asetilkolin azlığından ötürü, çalışma bozukluğu vardır. Bunun, muhtemelen bağışıklık reaksiyonuna bağ­lı olarak, göğüs boşluğunun üst bölü­münde bulunan timus bezinin bozuklu­ğuna dayandığı iddia edilmektedir. Belirtileri: Hastalık, kafa çiftle­rinin (bkz.) etkilediği kasların zayıflama­sıyla başlar: Üst gözkapağı düşer, çift görme, konuşma, yutma ve solunum zor­luğu belirir. Hastalık ilerledikçe, herhan­gi bir kasta zafiyet görülebilir. Tedavi: Hastalığı dramatik şekilde etkilediğinden, teşhis için, damar içi yol­dan edrofonium klorür verilir. Etkisi çok kısa sürdüğünden, bu madde tedavide kullanılamaz. Daha uzun etkili olan neostigmin ve piridostigmin, hastanm du­rumuna uygun dozlarda uygulanır. Çoğuvakalarda, timus bezi, cerrahî olarak çı­kartılır ve üçte bir oranında açık iyileş­me beklenir. Bu ameliyat, 50 yaşının üstündeki hastalara uygulanamaz.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git