MULTİPL SKLEROZ

MULTİPL SKLEROZ (Dissemine Skle­roz). Beyin ve omurilikte, yer yer sert­leşmelerin belirdiği bir sinir sistemi has­talığıdır.
Nedeni: Bilinmemektedir. Genellik­le 20-40 yaşlan arasında belirmesine rağmen, daha önce veya sonra da görü­lebilir. İlk olarak 50 yaşından sonra ve­ya erişkin çağından önce belirdiğine pek rastlanmamıştır.
Belirtileri: Sertleşme alanları plak adını alır ve beyinle omuriliğin sinir lif­lerinin devamlılığını keser. Hastalığın başlangıcı, hastanın bir kol ya da baca­ğının uyuştuğu veya gelip geçici kaba hareketler belirmesi gibi şikâyetlerinden ötürü, diğer hastalıklar ve özellikle is­teriyle karışabilir. Hastalığın özelliklerin­den biri, vücut bölümleri ve zaman için­de dağılması, yayılmasıdır: İlk ve orta devrelerinde, uzun süren, kendiliğinden iyileşmeler ve yeniden belirmelere rast­lanır. Hastalık, zamanla (bu zaman ba­zen yıllarla ölçülür) kötüleşir ve son devresi olan kronik evre başlar. Belirti­ler, plakların yerine göre değişmekle be­raber, genellikle, görme bulanıklığı, ha­reket kabalığı, çift görme, uyuşma, vü­cudun çeşitli yerlerinde hissiz bölgelerin belirmesi görülür. Başlangıçta, belirtiler, arasıra tamamen kaybolur, fakat hasta­lık ilerledikçe, bunlar devamlılaşır. Has­ta doğru dürüst yürüyemez, idrar ve dışkı kontrolü zaman zaman kaybolur, kollar kaba hareketlidir ve kullanıldık­larında titrerler. Sıklıkla, beyinde de bo­zukluklar görüldüğünden, hasta beklen­diğinden fazla neşeli olabilir, fakat bu durum bir kural değildir. Tedavi: Hastalığı iyileştirecek bir te­davi bilinmemektedir; ancak, yardım edi­lebilir. Hastalar, normal çalışmalarını yapmaya yöneltilmeli ve moralleri yük­sek tutulmalıdır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git