PARKİNSON BELİRTİLER

Parkinson hastalığının dört temel bulgusu vardır.
1. İstirahatte titreme (tremor): Saniyede 3-5 frekanslı, istirahat sırasında yani el ya da ayakla bir aktivite yapmazken ortaya çıkan bir titreme tipidir. Örneğin uzanıp bir cismi tutma hareketi sırasında eldeki titreme kaybolur, dinlenme haline geçince tekrar ortaya çıkar. Bu özelliği Parkinson hastalığını titreme belirtisi gösteren bir çok hastalıktan ayınr. Ayakta titreme sıklıkla ardışık olarak pedala basar görünümlüdür. Titreme uyku sırasında ve o uzvun harekete başlamasıyla kaybolur. Sinirlilik, yürüme, stres altında kalma ya da zihinsel faaliyetle aşın meşgul olma titremeyi arttırır.
2. Sertlik (rijidite): Gövde, boyun, kol ve bacaklarda sertlik, katılık yakınması ile kendini gösterir.
3. Hareketlerde yavaşlama (Bradiknezi/ Akinezi): Oturduğu yerden kalkma, yatakta dönme, yürüme ve el hareketlerinde yavaşlama bazen el hareketlerinde beceriksizlik, hantallaşma vs) gibi yakınmalar ve buna uygun muayene bulgulan ile kendini gösterir. Hastaların reaksiyonlarında azalma/yavaşlama vardır.
4. Denge bozukluğu (Postural instabilite): Sıklıkla hastalığın ileri dönemlerinde ortaya çıkar.
Yukandaki dört temel bulgu dışında eşlik eden başka birçok bulgu vardır. Bunlara ikincil ya da minör bulgular denir. Bir kısmı hastalığa özgü hareket sistemi dışındaki sistemlerin etkilenmesi nedeni ile, bir kısmı ise yukanda bahsedilen dört temel bulguya bağlı olarak ortaya çıkar. Bu bulgular şunlardır:
1. Küçük adımlarla yürüme: Başlangıçta bir çok hastada yürüme normal olabilir. Zamanla yürüme yavaşlar, adımlar küçülür. Yürüme şekli değişir. Ayak ucunu yerden kaldırmadan, yere hafif sürüyerek yürümeye başlarlar. Yürüme başladıktan sonra kısmen düzelir.
2. Antefleksiyon postürü: Boyun ve gövdenin üst kısmının öne doğru eğik durması anlamına gelir.
3. Kollarını sallamadan yürüme (asosiye hareket bozukluğu)
4. Mikrografi: Yazının küçülmesi ve yavaşlaması anlamına gelir.
5. El becerisinde azalma: Hareket yavaşlığı yanında titremenin yarattığı koordinasyon güçlüğü nedeni ile ortaya çıkan bu durumda hastalar düğme ilikleme, yiyecekleri kesme gibi incelik isteyen aktiviteleri yapmada güçlük çekebilirler.
6. Hipomimi: Mimiklerde azalma anlamına gelir. Maske yüz olarak da tanımlanır. Göz kırpmada azalma vardır.
7. Konuşma bozukluğu: Hastaların yaklaşık yansında vurgulama ve konuşmanın müzikalitesi kaybolur (monoton konuşma), ses kısıklığı (hipofoni) ve anlaşılması zor konuşma (dizartri) vardır. Bazı hastalar kurduklan cümlelerdeki son hece ya da kelimeleri tekrarlarlar (palilali, ekolali).
8. Yutma güçlüp ve salya akması: Bu şikayetler yutak ve dil kaslarındaki hareket azalması ve rijidite nedeni ile ortaya çıkarlar.
9. Kilo kaybı: Sıklıkla yutma güçlüğü ile paralel olarak ortaya çıkar.
10. Koku almada azalma: Hastalığın bir parçası olarak ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe koku alamama yakınması artar.
11. Sebore: Aşın yağlanma anlamına gelir. Hastalığın bir parçası olarak ortaya çıkar. Bir çok hastada aşın yağlanma özellikle yüz ve saçlı deride kızarıklık, kaşıntı ve pullanma ile kendini gösteren “seboreik dermatit” denen duruma neden olur.
12.Kabızlık
13.Mesane problemleri: Sıklıkla sık idrara çıkma yakınması vardır. Çok ciddi mesane fonksiyon bozukluklan nadirdir. Böyle bir durumda öncelikle erkeklerde prostat hastalıklan, kadınlarda düşük mesane ve idrar yolu enfeksiyonlan gibi problemler düşünülmelidir.
\ 14. Seksüel fonksiyon bozukluklan: Libido (cinsel arzu) bazı
I hastalarda azalmış olabilir. Ancak Parkinson hastalığı tedavisinde yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar cinsel arzulan artırmaktadır’. Bazı erkek olgularda ereksiyon sorunlan görülebilir. Bu durum sıklıkla depresyon ile ilişkilidir.
15. Ağn: Parkinson hastalığında yanma, batma, kol ve bacakta ağn ve kramplar olabilir. Ağrılar uzvun (kol veya bacak) tümünde olabileceği gibi sadece eklemlerde ya da kaslarda olabilir. Bu tip yakınmalar sıklıkla hareket kısıtlılığı olan taraftadır. Parkinson hastalığına yönelik tedaviler ile hareket kısıtlılığı azaltıldığında azalmalan ya da kaybolmaları beklenir. Hastalann bir kısmında ağn bulguların arttığı (hastalığın kötüleştiği) dönemlerde (off yada kapanma
j dönemleri) artış gösterir.
i
16. Uyku bozukluklan
17. Anksiyete, Depresyon, Psikoz, j Demans (bunama) gibi nöropsikolojik bozukluklar

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git