Sağlık Sözlüğü-P

Popo Estetiği Özellikle son bir kaç yıldır sıkça başvurulan estetik ameliyat türlerinden biride popo estetiği yani popo şekillendirme ameliyatlarıdır. Özellikle yaz mevsimi yaklaşırken kadınların güzelliklerine olan düşkünlüğü biraz daha artar. Denize, havuza girebilmek için yapılan hazırlıkların içine bikini ya da mayo içinde daha güzel, daha kendine güvenli bir şekilde olmak için...
Prostat Büyümesi Nasıl Teşhis Edilir? Prof. Dr. Oktay Demirkesen: Alt idrar yolları yakınmaları bulunan ve iyi huylu prostat büyümesi düşünülen bir hastada yakınmaların dinlenmesi, öykü, fizik muayene, tam idrar tetkiki, kan muayeneleri, işeme günlüğü, idrar akım hızı ve idrar sonrası geride kalan miktarın belirlenmesi teşhiste kullanılan yöntemlerdir. Böbreklerin radyolojik değerlendirmesi, ileri...
Prostat bezi 40 yaşından sonra giderek büyümeye başlıyor. Eğer büyümeyle birlikte sık idrara çıkma, gece sık tuvalete kalkma, acil idrar yapma  gibi şikayetler ortaya çıkıyorsa tedavi şart. Çünkü prostat büyümesi böbrek yetmezliğine kadar varabilen ciddi sorunlara yol açabiliyor. Prostat Giderek Büyür mü? Prof. Dr. Oktay Demirkesen: Evet, prostat bezi ilerleyen yaşla birlikte...
Prostatın İyi Huylu Büyümesi Nedir? Prof. Dr. Levent Türkeri: 40 yaşını geçmiş erkeklerde ortaya çıkan, yaş ilerledikçe de görülme sıklığı artan bir hastalık. Prostatı portakala benzetebiliriz. Prostatın iç yapısı portakalın dilimlerini, dışı da kabuğunu andırır, iç bölümünde meydana gelen ve kanserle alakası olmayan büyümeye prostatın iyi huylu büyümesi diyoruz. Prostat neden büyür? Prof....
PSİKOTERAPİ. Zihinsel yoldan tedavi yöntemidir. Otosujestion (kendi kendine telkin), heterosüjestion (karşısındakine telkin) ve analiz gibi türleri vardır. Otosüjestion: Bu yüzyılın başlarında, Emil Cone, kendi kendine telkin yönte­mini, "her gün, her şekilde gittikçe iyi-leşiyorum" deyimiyle tanıtmıştır. Gerçek­ten, kişinin bir çeşit kendi kendini ipno­tize etmesi mümkünse de, bu uzun etkili olamaz ve ancak...
PSİKANALİZ. Psikanaliz sözcüğü, a) Sigmund Freud'un kuramlarım, b) Bu kuramlara dayanan tedavi yöntemini be­lirtir. Freud, akıl hastalığıyla normal dav­ranışın, bilinçaltmdaki ilkel dürtülerle, bilinçüstündeki, öğrenilmiş, uygarlaşmış eğilimlerin çelişmesine bağlı olduğunu göstermiştir. Kişilik, "id" adı verilen, ilkel ve bastırılmış uyarılardan oluşan bi­linçaltı, "ego" denen bilinçüstü ve "vic-dan"la eşdeğer anlamda olan, yarı bi­linçüstü,...
PROSTAT BEZİ. Erkekte, idrar torbası boynuyla üretra başlangıcını çevreleyen bezdir. Yaklaşık olarak, 3x2,5x4 cm. bo­yutlarında olup, ikisi yanda, biri ortada olmak üzere üç parçalıdır. En sık gö­rülen hastalığı, bezin selim olarak büyümesidir. Diğer prostat hastalıkları, kan­ser, iltihap, verem ve taşlardır. Selim büyüme: Nedeni: Bilinmemektedir. Belirtileri: İdrar yapma başlan­gıcında zorluk, ince...
PROKTALJİ. Rektum'daki ağrıdır. Proctalgıa fugax adını alan ve 10 dakika kadar süren şiddetli spazmodik ağrı nö­betlerinin nedeni bilinmemektedir. Diğer bir deyişle Proktalji, makattaki ağrının tıptaki adıdır. Proktalji Neden Olur? Proktajinin pek çok sebebi olabilir. Özellikle de kabızlık, ,ishal, basur, hemoroid, mayasıl gibi hastalıklar proktaljiye neden olurlar. Ayrıca makat çatlağı, makat fistülü...
Prostat kanseri aslında oldukça yavaş ilerleyen bir kanserdir ancak burada şu soru akla gelebilir: Neden bu kadar çok insan bu kanserden ölüyor? Gerçekten de söylenildiği gibi erkek kanser ölümleri arasında ikinci sırada izlenmesi ancak yavaş ilerleyen bir kanser olduğunun söylenmesi bir çelişki gibi gelebilir. Bunun başlıca nedeni prostat kanserinin kendine...
Prostat kanserinin gelişiminde erkeklik hormonunun (testosteron) rolünün dışında kesin olarak bir neden kanıtlanamamıştır. Erkeklik hormonunun vücutta üretildiği başlıca organ bilindiği gibi testislerdir. Yıllar öncesinde yapılan araştırmalarda teslisleri alınan erkeklerde prostat kanserinin gelişmemesi hormon teorisi üzerinde yoğunlaşılmasına neden olmuştur. Bu faktörün yanında bir takım olası faktörler de vardır: Kırmızı et, hayvansal...
Hangi BPH hastasının tedavi edileceği ve hangisinin izleneceği hekimden hekime değişmektedir. Eğer bir BPH hastası herhangi bir aktivite planı yaparken önce o yöredeki tuvaletleri kafasında haritalıyorsa, sabah uyandığında tüm gece tuvalete kalktığı için yorgun ve gergin ise, işeme problemleri yüzünden kendini eve daha bağımlı hissediyor ve kendi sosyal yaşamını kısıtlıyorsa...
Prostatın iyi huylu büyümesi (BPH), prostatın ikinci sıklıkta izlenen hastalığıdır. Bu rahatsızlık özellikle 45-50 yaşından sonra kendini hissettirmeye başlar. "Neden BPH olunur?" sorusunun en temel yanıtı şüphesiz erkek olmaktır. Zira BPH nedenleri DHT isimli hormon, büyüme faktörleri ve yaşlanmadır. Hastalığın belirtileri ise idrar başlatma güçlüğü, idrar kesesini tam boşaltamama, ıkınarak...
Sayfa başına git