PARKINSON HASTALIĞI

PARKINSON HASTALIĞI (Paralizi Agitans). Kasların sertleştiği ve hastada devamlı titreme ya da sarsılmaların gö­rüldüğü bir sinir sistemi hastalığıdır. Nedeni: Bilinmemektedir. Bazı va­kalar, şiddetli ensefalit krizleri sonrası belirmekle birlikte, genellikle hastalık ileri orta yaşlarda ortaya çıkar ve özel­likle bazal gangliyonlardaki bir yozlaşma sonrası oluştuğu düşünülür. Bu, bir eks-tra-piramidal sistem (bkz.) hastalığıdır. Belirtileri: Hastada, kol, bacak tit-remesiyle, kas sertleşmesi vardır. Shore-ditch’li Dr. James Parkinson’un 1817 ‘deki ilk tanımlaması şöyleydi: “İstemsiz titrek hareketlere eşlik eden azalmış kas gücü. Bu; organların hareket etmediği durumlarda da görülmektedir. Vücudu öne eğmek ve yürümeden, koşmaya geç­mek eğilimi vardır. Hastanın bilinci ve zihinsel çalışması normaldir”. Yüz, ifa­desini kaybeder ve ses zayıflar. Hastalı­ğın son evrelerinde, hasta hareket ede­mez olur ve bilincine tam hâkim olmak­la birlikte, konuşup yazamaz. Hastalığın özelliklerinden biri de, yazının gittikçe ufalıp ve titrekleşmesidir. Tedavi: Hastalığın tek bir etkili te­davisi yoktur. Atropin, benzheksol (Ar­tan), orfenadrin (Disipal) vb. gibi titre­me ve kas sertliğini azaltacak ilaçlar var­dır. Amfetaminlerin, depresyon ve yor­gunluğa karşı korkusuzca kullanılabildi­ği hastalıklardan biridir, çünkü, hastalı­ğın kötü ilerleyişine karşı, ilaç alışkanlığı önemsenmeyecek bir faktördür. L-dopa, umut verici yeni bir ilaçtır, fakat bulan­tı, garip istemsiz hareketlere yol açmak, zihinsel dengeyi bozmak gibi doza bağlı yan etkilerinden ötürü, her vakada kul­lanılamamaktadır. Dikkatle seçilmiş va­kalarda, talamusta yapılan ameliyatlar çok olumlu sonuçlar verdiği ileri sürül­müştü. Ancak ameliyat beklenen sonuç­ları vermedi. Teskin edici ilaçlar kulla­nılmasına devam edilmektedir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git