PERİTON

PERİTON. Karın boşluğunun iç yüzünü ve burada bulunan organları örten zar­dır. Karın duvarlarını kaplayan bölüm, parietal tabaka, organları örteniyse, vi-seral tabaka adlarını alır. İki tabaka ara­sında bulunan çok az sıvı, organların serbestçe hareketini sağlar. Periton, or-ganlararası kıvrımlar da yapar: Öndeki bir büyük kıvrımın adı, omentum’dur ve mideden aşağı sarkan, üstü yağ dolu bir önlük görünümündedir. Omentum’un ar­kasına enine kolon yapışır. İncebarsak, karın arka duvarına, mezenter adını alan bir başka periton kıvrımının aracılığıyla yapışır. Barsak, kan ve lenf damarları mezenter içinde bulunur. Böbrekler, üre-terler, idrar torbası, periton dışında bu­lunur ve yüzeylerinin yalnız bir bölümü­nü periton örter. Periton, erkekte kapalı bir kese halindedir. Kadındaysa, iki fal-lop borusu, peritonun vücut dışıyla ilgi­sini sağlar. Periton, bakterilere karşı di­rençlidir ve genellikle, enfeksiyonları ve cerahat topluluklarını, yapışıklıklar ya­parak, yerelleştirir. Özellikle omentum, çevresindeki herhangi bir iltihap bölgesi­ne yapışır. Bundan ötürü} periton’a, “cer­rahın dostu”, omentum’a da “karm içi polisi” adları verilmiştir.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git