PİYELOGRAFİ

PİYELOGRAFİ. Röntgen ışınlarını ge­çirmeyen bir maddeyle belirgin hale ge­tirildikten sonra, böbrek pelvisinin X-ı§mlarıyla incelenmesidir. Karnın düz filmi çekildikten sonra, damara iyotlu bir madde, örneğin Urografin, zerk edi­lir. Bundan 5, 10, 15 ve 30 dakika son­ra radyografiler alınır. Verilen maddeyi yoğunlaştıran böbrek, bunu böbrek pel-visine salgılar ve kontrast maddenin üre-terler yoluyla idrar torbasına gidişi izle­nir. İyodu yoğunlaştırmak için geçen sü­re ve yoğunlaştırma derecesinden, böb­rek fonksiyonuna ilişkin bir fikir edini­lebilir. Bu yolla, böbrekler yeterli şe­kilde görülemezse, uygulanabilecek di­ğer bir yöntem de, idrar torbasına bir sistoskop sokup, aşağıdan üreterlere ka-teter uzatarak, bu yolla ilaçlı maddeyi iletmektir. Damara ilaçlı madde verilme yöntemine damar içi piyelografi (I.V.P.) adı verilir, sözü edilen ikinci yöntem ise, retrograd piyelografi adını alır.

PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git