SARILIK

Deri ve dokuların, iç­lerinde bilirubin adlı boya maddesi bi­rikmesi sonucu, sararmasıdır. Bilirubin, ölmüş eritrositlerin hemoglobininin bir yıkım ürünüdür. Hemoglobin, retikülo -endotel sistem tarafından, demir ve bilirubine ayrılır, bilirubin, karaciğer tara­fından, safra içinde barsağa atılır.

Nedenleri: Klasik sınıflamaya göre, sarılığın başlıca üç nedeni vardır: Hemolitik, obstrüktif, hepatik.

1. Hemolitik sarılık: Yeni doğanın san­lığında (bkz. Konjenital Sarılık) olduğu gibi, dolaşımda, çok sayıda alyuvar yı­kılırsa, karaciğere normalin çok fazla üstünde bilirubin gelecek ve karaciğerin kapasitesi bunun hepsini barsağa atma­ya yetmeyecektir. Fazla bilirubin plasmada dolaşıma katılacak ve deri ile do­kular sarıya boyanacaktır. Bu tip sarılık­ta, dışkı koyu renktedir ve idrar rengi normaldir (duran idrarın rengi koyulaşabilir).

2. Obstrüktif sarılık (Tıkanıklık sarılı­ğı): Safra yolları (karaciğer dışı safra yolları ve ductus cysticus altında kalan safra yolu) tıkanacak olursa, safra, bar­sağa akamayacak ve kan dolaşımına ye­niden karışacaktır. Çok sık görülen bir tıkanıklık nedeni, safra kesesi taşlarıdır. Safra, barsağa gidemediğinden, dışkının rengi kil rengine yakın bir açıklıktadır ve bilirubin, hemolitik sarılıkta, dolaşım­da bulunan bilirubinden farklı olarak, proteine bağlı olmadığından, böbreklerce atılmakta ve böylelikle idrarın rengi koyulaşmaktadır.

3. Hepatik sarılık: Bu grupta, sanlık, karaciğer hücrelerinin hastalanması so­nucu ya da karaciğer hastalığı sırasında, karaciğer hücrelerinin şişmesiyle, kara­ciğer içi ufak safra kanallarının tıkan­ması sonucu oluşur. Sarıhumma ve fos­for, kloroform, karbon tetraklorür vb. zehirlenmelerinde, karaciğer hücresi yı­kıma uğrar ve bu hücrelerdeki bilirubin serbest kalıp, kan dolaşımına katılır. Hastalık ilerledikçe, hasta karaciğer bilirubini atamadığından, sarılık artar. Vi­rüs hepatiti gibi diğer enfeksiyöz hasta­lıklarda, önce karaciğer hücrelerinin yı­kımı sarılığa yol açar, sonra da şişen karaciğer hücreleri, karaciğer içi ufak safra kanallarını tıkarlar. Bundan ötü­rü, hastalığın başlangıcında, dışkı nor­mal renkte ve idrar koyudur. Hastalık ilerledikçe, dışkının rengi açılır ve idrar daha da koyulaşır.

Tedavisi: Nedenin tedavisidir. Tı­kanma sarılıklarında, tıkayan taşların, ameliyatla alınması gerekebilir. Hepatit ve sarı hummanın özel tedavisi yoktur, besinlere dikkat etmek gibi genel ön­lemler alınır. Sarılık uzarsa, diyette özel­likle protein bulunmasına dikkat edilir ve A, D vitaminleri, kalsiyum glükonat verilir. Tıkanma sarılıklarında şiddetli kaşıntı olabilir. Bu durumda, yerel ola­rak, kalamin losyonuyla % 1 fenol kul­lanılır.  Sedatifler —karaciğer bozukluk­larında çok dikkatle kullanılmalıdır— ve antihistaminler bu durumda etkisizdir.

PAYLAŞ
SARILIK Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. eda dedi ki:

    size sorum olacak cevaplandırırsanız çok mutlu olurum.
    iğneli epilasyonda yaptırıken, yanlışlıkla başka birinin ğinesi kullanıldı.VE farkettiğimde bu beni çok rahatsız etti.Her hangi bir hastalık bulaşır mı acaba? benim hepatit aşılarım yok çok önceden yaptırmış olduğum tahlillerde negfatif çıkmıştı.
    teşekkür edrim.

Sayfa başına git