Sağlık Sözlüğü – D

DEPREM ANINDA Deprem anında 10-15 saniye içinde bulundu­ğunuz binayı terk edebiliyorsanız derhal ka­çın, yoksa güvenli bir yer bulun. İlk sarsıntıyı hissettiğiniz anda sakin olun. Pa­niğe kapılmayın. Panik, sağlıklı düşünmenizi engelleyecek, ha­talı, bilinç dışı hareket etmenize yol açacaktır. Bilinçli düşünebilmek, hazırlıklarınızı felâket anında değil, daha önce yapmanıza ve plânla­manıza bağlıdır. 10-15 saniye içinde bulunduğunuz...
DEPREMDEN ÖNCE PLANLAMALAR Yaşadığınız / bulunduğunuz mekânı incele­yin. Korunma için bulunacağınız yeri ve muh­temel kaçış yolunu belirleyin. Eğer bulunduğunuz noktadan kendinizi 10-15 saniye içinde bina dışına çıkartacak ve güven­li bir açık alana ulaştıracak pozisyonunuz var­sa, bu yolu saptayın (Bu yöntem, sadece giriş altı. giriş ve 1. katta olanlar için geçerlidir). Deprem...
DENİZ TUTMASININ NEDENLERİ Nedenlerin başında gemi koşulları gelir Soğuk ve nem (giysiler yetersiz veya ıslaksa) veya ak-sıne sıcak, "mide kaldıran" kokular, yorgun­luk, uyku azlığı, vibrasyonlar, gürültüler, gemınm konforsuz durumu ve heyecan yarata­bilecek olan her şey Buna karşılık gemideki etkinlik ve sorumluluklar çok iyi bir panzehir teşkil ederler. Deniz Tutmasında Koruyucu Önlemler Mutlaka alınması...
DENİZ TUTMASI BELİRTİLERİ Başlıca görülen üç çeşit belirti, rengin sararma­sı, soğuk terler ve bulantının ardından gelen kusmalardır. Bulantı ve kusmalar iç kulaktan gelen uyarmalarla, sararma ve terleme gibi ba­zı diğer belirtiler ise sempatik sistemin aşırı çalışmasından kaynaklanır. Bu belirtiler, bili­nen sırada gider. • İlk etapta gelen bir keyifsizlikten sonra an­latılmaz bir rahatsızlık...
Deniz tutması, sindirim bozukluğuna bağlı, hiç hoş olmayan bir rahatsızlık olup, bazı de­nizcilerde ve deniz yolcularında görülür. Hayvanlar da deniz tutmasına yakalanabilirler. Ba­lıklar bile buna dahildir. Uzun süre karada ak­varyum içinde yaşamış balıkların gemiyle de­nize çıkınca deniz tutmasına uğradıkları de­neylerle kanıtlanmıştır. Deniz Tutması             Bilindiği üzere vücudun dengesi iç kulakta sağlanmaktadır. İç...
DAMAR VE SİNİRLERİN ZEDELENMESİ Ikına bir turnike zararlıdır Atar ve toplardamarlarla si­nirler genellikle aynı demet içinde bulunurlar Herhangi bir sınırın kemikle turnike arasında sıkılması sınırı zedeleyebilir Bundan dolayı bazen turnike uygulanmasını müteakip adale felçleri meydana gelir Bu felçler bazı hâllerde geçici olmakla beraber bazen de daimî olarak yerleşir kalır Arter, yanı...
DONUKLARDA NE YAPMALI Yapılacak iş, donmakta olan do­kuları tekrar gevşetmek ve kan dolaşımını tek­rar sağlamaktır. Vücudun sıcak kısımlarından yararlanılarak, bunları bir ısıtma aracı olarak kullanmak iyi bir yöntemdir Örneğin don­makta olan bir kulak veya burnu elle ovuştu­rarak ısıtmak çok faydalı olabilir. Bu şekilde elin ısısı bu donuk uzuvlara geçer. El donma­larında...
DONMA VE DONUKLAR Kışın uzun zaman soğukta kalmış kimselerde, donma dediğimiz olay başgosterır Donmak üzere olan bir kimse evvelâ hissini kaybetme­ye, yanı uyuşmaya başlar, kendini pek bitkin hisseder ve nihayet bilmemi tamamen kaybe­derek kendinden geçer. Ne yapmalı?: Böyle bir kimse, serince bir oda­ya alınır. Üzeri iyice örtülür. Nefesi kesilmişse derhal yapay solunuma...
DÜŞÜKLER Çocuk düşürme, embriyonun ya da ceninin, gebeliğin 28;inci haftasından önce herhangi bir zamanda kaybı demektir. Genellikle ceni­nin anormalliği ya da ölümü yüzünden olur ve bu sebeple de anormal bir bebeğin tam olarak gelişip doğmasını önleyen bir koruma meka­nizmasıdır. Gebeliklerin yaklaşık olarak yüzde 20'si dü­şükle sona erer. Bazı kadınlar az ya da...
DOĞUM HAZIRLIĞI Müstakbel anne çok sınırlı ve heyecanlı olabi­lir Sızın bu durumla ilgilenebilecek yeteneğe sahip olduğunuza onu inandırmak en önemli aşamadır Bunu yapmanın en ıyı yolu, onunla sakın sakın konuşmak ve her şeyi, her gun rastlanan bir olay olarak göstermektir Butun gereksiz kişilerin dışarı çıkarılması sağ­lanmalı ama anne ile yalnız da...
DOĞUM AŞAMASINDA DİZ DİZSEK POZİSYONU Pek nadiren, sular boşaldıktan sonra göbek ba­ğı, doğum kanalına çıkar Eğer bu durum olu­şursa gobekbağı üzerindeki basıncı azaltmak için anneyi diz dirsek konumuna getiriniz ve hemen hastaneye kaldırınız.İkinci Aşama Bu aşamada bebek doğar ilk bebek için bu aşama yaklaşık bir saat, daha sonrakiler için 30 ile 45...
DOĞUM AŞAMALARI Makata (anüs) temiz bir tampon koyunuz. Eğer bir bağırsak hareketi görülürse doğum kanalını kirletmemesi için bunu önden ar­kaya doğru silerek temizleyiniz. Dikkat: Sakm parmaklarınızı doğum kanalına sokmayınız. • Bebeğin başı çıkarken yavaşça tutup dışarı fırlamasını önlemeye çalışınız. Dikkat: Eğer bebeğin yüzünde bir örtü varsa, boğulmasını önlemek için parmaklarınızla yır­tınız. • Göbekbağmın durumunu denetleyiniz....
Sayfa başına git